tirsdag den 28. september 2010

Middelfart Kommune: Så er aftalen underskrevet!

Det skriver kommunen på deres hjemmeside:

Forlig om budgetaftale for 2011-2014

”Et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt budget i en krisetid” – er overskriften på det budgetforlig som Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om for budgettet for 2011 og overslagsårene 2012-2014.

Parterne underskrev mandag aften den 27. september 2010 aftalen, som er indgået i lyset af en særdeles vanskelig økonomisk situation, hvor ... (læs mere på hjemmesiden).

fredag den 24. september 2010

Jubii - Aftale om høring af ændring af skolestrukturen i Middelfart Kommune

Så kom der vist endeligt et "godt" forlig omkring den fremtidige skolepolitik, hvor Båring Skole i første omgang ikke er lukningstruet.

Det skal fejres, men vi skal også huske, at vil vi bevare fremdriften i Båring, som også er en foroudsætning for skolens fremtige beståen, så skal vi også fremover sikre udvikling af Båring og markere os. Så kampen er ikke slut, men har givet byen ro til at planlægge de fremtidige aktiviteter, der skal holde os på banen. Læs hele aftalen på Middelfart Kommunes hjemmeside her.

Men indtil nu: Godt gået - og vi åbner lige den gode flaske rødvin og håber vi kan markere beslutningen d. 11. oktober efter endelig godkendelse.

onsdag den 15. september 2010

Båring i DR's aftenshow vedr. bevarelse af skole

DR havde inviteret Aulby og Båring til at deltage i dagens aftenshow. Det skulle egentligt have været Vestre Skole, Middelfart, og Båring, men Vestre kunne ikke og Aulby fik tilbudet og tog imod. Om anledningen til DR's invitation var Lenes løbende kontakt til DR, kan vi kun gisne om, men selvfølgelig tog vi med glæde imod opfordringen. Så en bus med 15 voksne fra aktionsgruppen hhv. forælldre og 40 børn drog i højt humør mod Nyhavn, hvor aftenshowet har til huse.

Forinden prøveoptagelse blev det til et lille visit på Amalienborg slotsplads. Kl. 17:00 gik det så i luften, hvor Rikke og Bjarke samt 2 elever fra Båring Skole, Emilie og Anna-Lina, blev interviewet og gjorde det rigtigt godt. Se aftenshowet her.

Se mange flere af vores egne billeder fra turen her og Alices her.

torsdag den 9. september 2010

Gymnasier siger ja til overbygningsskoler

"Små niendeklasser giver for få ansøgere til gymnasier i Middelfart"

Mens forældre og elever kæmper for at bevare skoler, vil gymnasier tage de store elever ud og samle dem et sted. Derfor er tre gymnasierektorer glade for forslaget til en ny skolestruktur om at samle de store elever fra syvende til niende klasse på en skole ...

Læs hele artiklen (Fyens.dk) her.

fredag den 3. september 2010

Morgenglæde: Balloner i Båring og flagene sat på hel

Flag og balloner ved Båring Skole og rundt om i byen fejrer, at skolen formentlig er reddet.
 
 
I aftes føg sms'erne rundt med informationen og lykønskninger og det blev opfordret til, at alle hejse flaget i dag for at signalere glæden. Intet er dog endeligt, før politikerne har vedtaget forslaget.
Fyens.dk har her til morgen skrevet 2 artikler:


 /hmm

torsdag den 2. september 2010

PRESSEMEDDELELSE: Byrådet præsenteret for struktur og skolevisionsforslag

... og vi konstaterer med glæde, at Båring Skole indtil videre er pillet ud af spareforslaget.

På Middelfarts hjemmeside står der, citat:

"Direktionens anbefalinger til Byrådet


I forbindelse med gårsdagens samling afleverede Direktionen ”Debatoplæg til Byrådet – Struktur- og skolevisionsforslag for Middelfart Kommune”. Forslaget blev fulgt af Direktionens anbefaling. Direktionens anbefaling tager udgangspunkt i følgende elementer:


• Kvalitet og faglighed
• Økonomi
• Samarbejde med Fredericia Kommune om 10. Klasser
• En udskolingsdel i øst og en i den vestlige del af kommunen
• Specialundervisning samlet i et center


På den baggrund anbefaler Direktionen:


• at Byrådet beslutter at lukke Tanderup skole og Aulby skole per 1. august 2011
• at Byrådet beslutter at flytte 7. Klasse fra Fjeldsted-Harndrup skole til Brenderup Skole per 1. august 2011
• at Byrådet beslutter at lukke Vestre Skole per 1. august 2012.


Kun et administrativt forslag


Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om et administrativt forslag, som Byrådet endnu ikke har forholdt sig bindende til. Byrådet vil den 4. oktober 2010 beslutte om et strukturforslag med skolelukninger skal sendes i høring. Hvis forslaget kommer i høring, så vil høringsperioden forløbe fra den 13. oktober 2010 og 8 uger frem. "

Læs mere på hjemmesiden.

Aktionsgruppen havde ellers fået fremstillet 1x3 meter banner og var klar til den videre kamp, men den kan vi jo så lykkelig vis stille op på skolen, som souvenir indtil videre. Mht. til banner, kan vi bl.a. takke Vivi for den hurtige indsats.

Det skriver fyens.dk om kommende skolestruktur

Vil du læse mere, så skriver fyens.dk om skoleplanen:
  • Ny skoleplan offentliggøres i dag, læs mere her.
  • Print Byskole i Middelfart foreslås lukket, læs det her.

tirsdag den 31. august 2010

Befolknings Prognosen 2010 - Middelfart kommune

Befolkningsprognosen for Middelfart Kommune foreligger nu. Prognosen danner overblik over den forventede befolkningsudvikling frem til 2021.

Hvis du er interesseret, læs hele dokumentet her.

Aktionsgruppens mødefrekvens fremover er hver 14. dag

... tirsdage kl. 20:00 i klubhuset. Altså er næste gang d. 14/9. /hmm

Skolestruktur i Danmark - to analyser

KREVI – Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut – er barn af kommunalreformen og blev etableret ved lov af regeringen i 2005 som et selvstændigt institut under det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium.


Litteraturstudiets konklusioner er:


Økonomisk vil der være stordriftsfordele ved at lukke eller sammenlægge skoler med færre end 200 elever.

Fagligt er der tegn på, at større skoler øger fagligheden, men skolestørrelsen har kun en meget begrænset betydning for elevernes faglige præstationer.

Det tyder ikke på, at skolelukninger forårsager tilbagegang i lokalsamfundene.


Kortlægningen viser:

I 2008 havde ca. hver tredje danske folkeskole færre end 200 elever.

Den gennemsnitlige skolestørrelse er stort set uændret i perioden 1998-2008.

De tyndt befolkede kommuner har typisk de mindste skoler, de mindste klasser og det største fald i elevtallet. Men der er stor forskel på, hvordan kommunerne har taklet den udfordring.

Der er ingen entydig sammenhæng mellem lukning af en folkeskole og åbning af en fri- eller privatskole. Det varierer meget fra kommune til kommune.
 
Læs rapporterne her:

Rapport: Danske kommuners skolestruktur.pdf (756.96 kB)
Rapport: Konsekvenser af en ændret skolestruktur.pdf (482.5 kB)
Pressemeddelelse 11. august 2010: Der er god økonomi i at lukke hver tredie folkeskole (31.77 kB)