onsdag den 24. marts 2010

Båring vil og kan ...

Stor opbakning fra lokalbefolkningen, ca. 350 voksne, var mødt frem til debatmøde med Middelfarts politikere samt embedsmænd. Børnene blev passet i tilstødende kolaer. De forrige dages forberedelse afstedkom en god og sober debat. Måske svarede politikerne ikke på alt, men lyttede - og vi håber de tager de mange gode forslag og kritik med sig hjem, lader dem bundfælde og i den kommende tid bidrager til den videre konstruktive debat - om hvorfor en by i vækst skal afvikles!

TV2-fyn var på banen, se deres indlæg her.

En personlig tak til aktionsgruppen og de mange andre bidragere til aftenen.

Helge, Strandgyden 18

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar