fredag den 30. april 2010

Den Innovative Landsby

Tirsdag den 20. april kom Den Innovative Landsby på dagsordenen i Hovborg. Innovation Lab og Hovborg inviterede til foredrag om udvikling af landsbyer, og medlemmer af Aktionsgruppen for Bevar Båring Skole deltog. Forskere inden for feltet påpegede landsbyens styrke inden for innovation, og medlemmerne af Aktionsgruppen blev bekræftet i, at Båring har det der skal til for at skabe succes og innovation. I landsbyen er der tid og mulighed for at mødes uformelt, og det er her de gode ideer opstår. Værn derfor om de uformelle mødesteder, lød opfordringen.

pva. Lene Andersen

Kommunen venter mange tilhørere 3. maj

Følgende er lige blevet meldt ud på http://www.middelfart.dk/:

Byrådets møde mandag d. 3. Maj 2010 kl. 17.00 flyttet

Da der forventes stort fremmøde fra byens borgere, afholdes Byrådsmødet i Middelfartsalen på Kulturøen.
29.april 2010
/hmm

onsdag den 28. april 2010

Spørgsmål til Middelfart kommunes byrådsmøde d. 3. maj

Aktionsgruppen v/ fakta-udvalget har sendt følgende spørgsmål til byrådet til besvarelse 3. maj:

Flerdimensionelle betragtninger.

Torben Jessen


Uddrag fra tænketanken SOPHIA’s hvidbog ”Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges?”
”Med Hvidbogen håber vi således at påvirke aktørerne til at tage afsæt i både pædagogiske, politiske, kulturelle, psykologiske, filosofiske og økonomiske overvejelser – og det for både lokalskolen og lokalområdet – inden det besluttes om en lokalskole skal nedlægges eller udvikles. Det må være et krav til den politiske proces, at den inddrager alle betydningsfulde aspekter for at kvalificere debatten og dermed gøre det politiske beslutningsgrundlag såvel nuanceret som flerdimensionelt rentabelt – også på lang sigt.”


Citat fra Ritzau, 3. november 2009:


”Fra 2007 til 2009 har otte kommuner lukket fire eller flere selvstændige skoler, hvilket har fået 17% flere forældre til at melde deres børn ind i en privatskole i de samme kommuner. Det er næsten tre gange så mange som i de kommuner med ingen eller ganske få skolelukninger. Eleverne er også blevet dyrere i de otte kommuner - en stigning på 12% eller næsten dobbelt så meget, som i de øvrige kommuner.”


Kan I som byråd garantere at det bliver et flerdimensionelt grundlag der danner basis for beslutninger på skoleområdet?


Hvilke dimensioner har man valgt at belyse i analysen?Langsigtet investering.
Søren Schmidt Thomsen


Vi mener at have viden om, at Båring har husstandsindkomster blandt de højeste i Middelfart kommune. Det må forventes, at disse ressourcestærke børnefamilier, som aktivt vælger et mindre bysamfund, ikke længere vil flytte til Båring, hvis byen ikke har en aktiv folkeskole. Det scenarie har vi regnet på.


Hvis skolen lukker og de seneste 10 års befolkningsvækst ikke fortsætter de kommende 10 år, sådan som der ellers lægges op til med byudviklingsplanerne og allerede gennemførte lokalplaner, vil besparelserne på driftsbudgettet i løbet af ca. 5 år være tabt, alene fordi Middelfart kommune vil gå glip af skatteindtægter af tilsvarende omfang. Dertil kommer provenu fra salg af grunde, samt de byggerelaterede omsætningskroner til lokale håndværkere ved husbyggeri, som reducerer den i forvejen korte periode, hvor kommunen sparer penge på lukningen af skolen.


Vil Middelfart Kommune påtage sig ansvaret for at gennemføre et så kortsigtet, men gennemgribende og irreversibelt spareforslag, vel vidende at en investering i Båring skole vil være en god forretning for kommunen på blot 3-4 års sigt?


Hvad er i øvrigt rationalet i at investere 4 mio. kr. i Båring Børnehave, hvis man umiddelbart efter vælger at lukke Båring Skole?Følsomhed af de forskellige parametre i beregningerne.
Mette Christophersen


Vi kan af talmaterialet se at der efter den foreslåede sammenlægning af Båring og Nørre Aaby skoler på tre årgange bliver meget store klasser på Nørre Aaby Skole (28 og 27 elever pr. klasse). Derved bliver de budgetterede beregnede besparelser ekstremt følsomme overfor selv meget små stigninger i elevtallet på disse årgange.


Så vidt vi er orienteret koster en ekstra klasse ca. kr. 600.000,- pr. år.


Bør der ikke foreligge forskellige beregninger som tager hensyn til forskellige variationer i elevtallet på disse årgange og dermed konsekvensen for den beregnede besparelse?

Kvalitetsløft og nærhed i kommunens undervisningstilbud

De Konservative i Middelfart inviterer til debatmøde

Måske vi skulle vælge at møde talrigt op! Udklip fra Vestfyns ugeavis uge 17.


Tid&sted:
5. maj kl. 1930 i Østergades Forsamlingshus i  "Store Glassal"

tirsdag den 27. april 2010

HOME siger: "Skolen bestemmer hvor børnefamilier bor"

[HOMEs hjemmeside, Bolignyt, 20-04-2010]

Børnene spiller ind på boligjagten. Det handler meget om tryghed, tid og praktisk hjælp, når børnefamilier vælger et sted at bosætte sig.


BOLIGJAGT: Familier med børn vil bo tæt på en skole og allerhelst den rigtige skole, viser spørgeundersøgelse .

Den lokale skole og ikke mindst skolevejen dertil fylder mest, når danske børnefamilier vælger hjem i dag – hvis de ser bort fra selve huset.

Når ejendomsmæglere viser villaer og rækkehuse frem for danske børnefamilier, får de typisk spørgsmål som,hvor ligger skolen i forhold til huset – og er der en god skolevej?

”Skolen betyder i virkeligheden meget for en børnefamilie. Hvis vi ser bort fra selve huset, så ligger skolen helt i top over ønsker til det kommende hjem. Når der venter ti års skolegang, så er det helt afgørende for forældrene, at de føler sig trygge ved skolevejen,” siger Niels H. Carstensen, kommunikationschef i home.

Skolen spiller ind

Derfor vækker det også stærke følelser, når folkeskoler bliver lukket.

”For landsbyerne er det altid et stort tab, når de mister den lokale skole. Det gør livet mere besværligt for børnefamilierne, og byen mister et omdrejningspunkt. Uden skole er det sværere at trække nye familier til – og det spiller i sidste ende ind på huspriserne i byen,” siger home-chefen.

Når det er sagt, så er det ikke kun et spørgsmål om en sikker og let skolevej. I områder, hvor der er flere skoler, kan det også tælle højt, om adressen hører under den ”rigtige” skole - det rigtige skoledistrikt. For forældrene er også opmærksomme på skolernes ry.

Det prioriterer de


Hvis man skal sætte et ord på børnefamiliernes tre topprioriteter – afstand til skole, til jobbet og til familie og venner – så handler det om bløde værdier.

”Børnefamilier vægter de bløde værdier højt. Det handler om tryghed, tid og praktisk hjælp. Skolen er omdrejningspunkt for børnenes hverdag, og vi vil hellere bruge tiden på vores børn og ikke transporttid til arbejdet. Og så er det rart at have de nærmeste tæt på, når vi har brug for hjælp til afhentning, pasning eller godt selskab,” siger Niels H. Carstensen.

FAKTA: Skolen scorer højt

· I en ny spørgeundersøgelse fra home svarer to ud af tre ejendomsmæglere, at en typisk børnefamilie fokuserer mest på afstanden til den lokale skole/daginstitution, når de må vælge dén faktor, der vægter højest.

· Hvis ejendomsmæglerne må vælge tre faktorer, svarer knap ni ud af ti afstand til skole. Som nummer to kommer afstand til jobbet og som nummer tre afstand til familie og venner. [Læs evt mere på HOMES hjemmeside]

Kilde: webspørgeundersøgelse til home franchisetagere og salgschefer

Bevar Båring Skole har 1005 medlemmer på Facebook

Hallo! Vi har 1005 medlemmer på vores Facebook, administreret af Kristina, det er flot!

Hvis du vil fast modtage nyheder fra denne hjemmeside, www.bevarbaaringskole.dk/, skal du blot sende en mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com (projektets Email-adresse) med titlen "nyheder". Herefter modtager du ugentligt de nyheder, der er kommet på hjemmesiden.

Fra aftenens møde i aktionsgruppen:

Status faktagruppen  
 • Dialog med skolechef Poul Anthoniussen.
 • Visse fejl og mangler er påpeget i analysen.
 • Alternative og udvidede beregninger, bl.a. med analyse af skattegrundlag.
 • SOPHIA-hvidbog gennemlæst og analyseret. Den viser at regnestykket for skolelukninger er mere kompliceret end som så.
 • Spørgsmål til byrådet, inkl. overrækkelse af underskrifter.
 • Beklagelse af at skoleudvalget ikke vil gå i dialog på nuværende tidspunkt.

 Status happeninggruppen  
 • Aktion d. 20/5. 7:30 – 8:30. SMS-lister udfyldes til masse-SMS.
 • Aktion før byrådsmøde d. 3/5, kl. 15:30. Byrådsmøde starter kl. 17:00. Underskrifter overrækkes.
 • 1000 postkort til uddeling er produceret, opfordring til at give et bidrag, kostpris 1 kr./stk.
 • Støttekasse til diverse bidrag. RE medtager pengekasse.
 • Koncert i støbeskeen.

Pressemeddelelse: Familiecafé på Båring Skole

Pressemeddelelse


Familiecafé på Båring Skole

Aktionsgruppen for bevarelse af Båring Skole inviterede i starten af april skoleudvalget til dialog om den strukturanalyse som foreslår at lukke bl.a. Båring Skole. Formålet med mødet var at den lille gruppe Båring-borgere, som har nærlæst analysen, ville præsentere skoleudvalget for de fejl og mangler, som de mener at have fundet i materialet, og i øvrigt præsentere forslag til alternative besparelser.

Skoleudvalget blev inviteret til at komme til Båring Skole onsdag d. 28/4, hvor der samtidigt ville blive afholdt en familiecafé på skolen.

Aktionsgruppen modtog i den forgangne uge afbud fra et samlet skoleudvalg, der skriver at de ”ikke deltager i møder før der er truffet beslutning om at sende et konkret forslag i høring.”

Aktionsgruppen har taget dette afbud til efterretning, men spekulerer samtidig over hvordan skoleudvalget vil indgå i en konstruktiv dialog, når udvalget vælger at takke nej til invitationen fra borgerne i Båring.

Til trods for skoleudvalgets afbud afholdes familiecaféen dog som planlagt.

Programmet er vedlagt.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag i Båring.


27-04-2010
Aktionsgruppen for Bevarelse af Båring Skole
v. Rasmus Enemærke

Mød op ved Middelfart Rådhus d. 3. maj

VIGTIGT! Aktivitetsgruppen arrangerer - parallelt med Aulby Skole - demonstration ved Rådhuset i Middelfart mandag den 3. maj kl. 15.30 - 17.00 og opfordrer alle til at møde op. Lad os vise, at vi står sammen i vores krav om at Bevare Båring Skole!!!

Program for Familiecafén på Båring Skole 28/4

"Familiecaféen tilbyder følgende aktiviteter i skolens hjemkundskabslokale og aula:


Kl. 16:30 Der er kaffe og saft på kanderne og måske et stykke kage.

Kl. 17:00 – 17:45 Sangcafé. Rikke Enemærke synger sange med børn og voksne – herunder den nye Båring sang.

Faktagruppen diskuterer tal, visioner og perspektiver med de fremmødte politikere i N/T.

Kl.17:45-18:15 Unge Forskere: Cecilie, Morten, Nickie, Casper og Christian fortæller om deres vinderprojekter.

Ca. kl. 18.15 Fællesspisning, drikkevarer kan købes – alt til meget rimelige priser.

Ca. kl 19.00 Faktagruppen og happeninggruppen informerer om status på arbejdet for at bevare Båring Skole. Vi glæder os til igen at se børn, unge og ældre til hyggeligt samvær på Båring Skole. Tilmelding ikke nødvendig"

mandag den 26. april 2010

Info: Gelsted Skole slap med skrækken

[Fyens.dk 25. april]

Gelsted Skole slap med skrækken og beholder sine 9. klasses elever. Dermed undgår skolens nuværende 8. klasses elever, som det ellers har været overvejet, at skulle rejse 20 km til Lillebæltskolen i Middelfart, når de begynder deres sidste år i folkeskolen efter sommerferien.

På vegne af Anette Jørgensen

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

Måske skal vi lige repetere

[Det er måske lige værd at erindre, hvad de kommunalte valgte personer sagde i marts:]
[Besparelser i Middelfart - Politikere på vild flugt fra valgløfter, TV2/FYN 17. marts]

Der er lagt op til skolelukninger i Middelfart. Embedsmændene anbefaler fire navngivne skoler lukket. Planerne står i skærende kontrast til valgløfterne i efteråret.

De økonomiske problemer i Middelfart betyder måske at fire skoler nu bliver lukket. Skolelukningerne kan spare kommunen for ni millioner kroner.

Af materiale på Middelfart Kommunes hjemmeside fremgår det, at de fire skoler som embedsmændende anbefaler bliver lukket er Tanderup, Fjelsted/Harndrup, Aulby og Båring.

Eleverne på disse skoler bliver flyttet til skolerne i Gelsted, Brenderup, Strib og Nørre Aaby.

- Vi lægger anbefalingerne frem for at skabe åbenhed og dialog. Efterfølgende skal vi politikere så tage stilling til hvordan vi kan spare 75 millioner kroner, siger borgmester Steen Dalhstrøm.

Foreslagene om skolelukninger kommer få måneder efter at politikerne i Middelfart lod sig vælge på løfter om at sikre og forbedre kommunens skoler.

Lovede flere penge

I TV 2/FYNs valgguide erklærede Steen Dahlstrøm sig imod både skolelukninger og skolesammenlægninger, og skrev:

- Socialdemokraterne sikrer gode forhold og levedygtige lokale samfund i hele kommunen. Vi lever og bor i lokalsamfundet. Det er her, børnene går i skole, ældre bor og vi samles i fællesskab til idræt eller i foreningslivet. Den lokale kultur skal bevares og styrkes. Det er en selvstændig målsætning at sikre levedygtige lokalsamfund i hele den nye kommune

Venstres spidskandiat Niels Bebe var på linje med borgmesteren. Han erklærede sig ligeledes imod både skolelukninger og skolesammenlægninger.

- Vi skal have folkeskoler med begejstring og alle elever skal have fremtidssikrede undervisningsmaterialer. Vi ønsker, at bevare skoler med lokal opbakning, skrev Niels Bebe i sin valgprofil.

Begge kandidater slog til lyd for at der blev tilført flere resurser til både eleverne og vedligeholdelse af skolerne.

Politikerne vil først om nogle måneder fortælle, hvad de mener om forvaltningens forslag om skolelukninger, men borgmesteren slår fast, at situationen i dag er helt anderledes end den var under valgkampen.

- Der er sket meget siden efteråret, og vi står over for et helt andet Danmark end i efteråret. Krisen kradser og vi mangler pludselig 75 millioner kroner i kassen. Vi bliver skåret i vores tilskud og finanskrisen raser, så derfor skal vi have analyseret alle muligheder, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester i Middelfart.

Konservative meldte klart ud

Enkelte kandidater forudsagde dog allerede i efteråret, at skolelukninger ville blive uundgåelige. Morten Weiss Pedersen fra De Konservative meldte således klart ud, at det kunne blive nødvendigt at lukke skolerne i Tarndrup og Fjeldsted-Harndrup.

Han kaldte dengang sine modkandidater for tøsedrenge, fordi de ikke villle fortælle vælgerne, at skolelukninger kunne blive nødvendige.

Klart flertal mod skolelukninger

Skolelukningerne kan dog blive svære at få gennemført i byrådet, hvis ellers politikerne står fast på hvad de lovede i valgkampen.

TV 2/FYNs spørgeskemaundersøgelse i efteråret afslørede at 80 procent af kandidaterne var uenige i at der skal ske skolelukninger og skolesammenlægninger. Samtidig mente 80 procent af kandidaterne, at Middelfart skulle tilføre flere resurser til undervisningen og vedligeholdese af bygninger.

/hmm - måske forklaringen på manglende ja til deltagelse i Båring Skoles familiecafé skal findes her!"

Middelfarts skoleudvalg inviteret til familiecafé - men sagt nej

De har desværre afslået med følgende ordlyd:
"Tak for invitationen til mødet på Båring Skole onsdag d. 28. april 2010.
Vi har drøftet henvendelsen i Skoleudvalget, og er der blevet enige om, at vi ikke deltager i møder før der er truffet beslutning om at sende et konkret forslag i høring.
Venlig hilsen
P.u.v.
Kasper Højte
Udvalgsformand"
Deres "nej-tak" vil helt sikkert blive behandlet på aktionsgruppens ugemøde i morgen tirsdag. Vi havde håbet, at nogle ville stille op, men var forberedt på et nej - omend vi synes, at det er for dårligt. Man skulle synes, at det var oplagt, at de ville tage imod opfordring til at kvalificere deres grunglag for deres politiske overvejelser, så de endelige beslutninger kunne blive tager på facts, forståelse og fremtid.

Endda med mulighed for at få et godt måltid mad i hyggeligt selskab med Båringgenserne.

/hmm

Så er der igen Familiecafé på Båring Skole

Syng og spis dig glad.... !! På onsdag er der Familiecafé på Båring Skole og alle er velkomne - også de der ikke har børn på skolen:0)

Vi starter med sangcafe ved Rikke Enemærke kl. 17 og herefter vil vores "unge forskere" vise os deres projekter. Kl. 18 er der fællesspisning og hygge. Skoleudvalget er også inviteret. ...Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig, men giv eventuel et tilsagn om din deltagelse via denne side [vores side på facebook (red)].

På vegne af Kristina Ormstrup Johansen.
/hmm

søndag den 18. april 2010

Båringgenserne igen aktive omkring skole

[Fyns.dk 18 april]

250 hænder deltog i forskønnelsen af Båring Skole


250 hænder (omregnet til ca. 125 børn og voksne) valgte lørdag at bruge 4-5 timer på at give et nap med ved den årlige forældre/arbejdslørdag på Båring Skole.
 
Se flere billeder her

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

fredag den 16. april 2010

Meld dig til nyheder og aktiviteter

Hold dig orienteret om aktiviteter og om opgaver, hvortil der behøves hjælp!

Ugentlige nyheder: Tilmeld dig her til en ugentlig nyhedsmail om "Bevar Båring Skole". Send mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com og skriv i titlen "nyheder".

Vil du bidrage til processen og aktiviteterne: Så skal du tilmelde til mailinglisten her og du vil blive holdt orienteret om kommende aktiviteter, hvortil der ønskes en hjælpende hånd. Send mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com og skriv i titlen "supporter". Alle supportere bliver automatisk tilmeldt "nyheder" også, så én tilmelding er nok.

Vi håber fra aktionsgruppen stor tilslutning. På forhånd tak fra aktionsgruppen.

torsdag den 15. april 2010

Alle informationer er mere end velkomne!

Har du set et indlæg på nettet, har en skannet artikel fra en avis eller andet omhandlende Båring, så må du MEGET gerne sende det til BevarBaaringSkole@Gmail.com. Dine oplysninger vil live spredt til aktionspruppen og indlægget, hvis egnet, sat på vores hjemmeside.

Så husk: BevarBaaringSkole@Gmail.com

/hmm

Vores borgmester var i TV2-FYN i går

300 folkeskoler skal lukkes. Den anstrengte økonomi får politikerne til at drøfte skolelukninger. 300 folkeskoler - eller hver 5. - skal lukkes.

Se udsendelsen her

Vil du reklamere for Båring til halv-maraton eller når du motionerer?

Fakta-udvalget og happening-udvalget holdt møde i Bårings klubhus tirsdag d. 13.

En "udløber" fra happering-udvalget var et forslag om at gøre Båring mere synlige i landskabet, når vi f.eks. motionerer. Det kunne også være til bro-½maraton, hvis du skal deltage der.

Er du interesseret i at få et logo på ryggen, så ring til Michael Barløse, Drejøvej 11, tlf.: 26 37 82 33 helst inden d. 26. april. Jo flere jo bedre :-)

Forskningstalenter på biblioteket

(www.fyens.dk, Fynske medier, 14. april)

Middelfart: Frem til den 3. maj er der mulighed for at se de to præmierede projekter om hunde og vulkaner, som fire elever fra 2. klasse på Båring Skole har lavet i forbindelse med konkurrencen Unge Forskere 2010.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

De venter på bedre forslag

(Fyens.dk, 12. april 2010 21:19 )

Johannes Lundsfryd og Socialdemokraterne har endnu ikke taget stilling til, om de vil lukke skoler eller ej.

Kører man gennem enten Tanderup, Aulby, Båring eller Fjelsted-Harndrup for tiden, møder man en skov af skilte, hjerter og bannere, der alle opfordrer politikerne til at skåne områdernes skoler i den varslede struktur-ændring, der skal få de kommunale budgetter til at balancere i foreløbig 2011.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

tirsdag den 13. april 2010

Kvalificeret debat kan sikre, at mange små skoler overlever

(Lånt) af Henrik Stanek, Folkeskolen.dk

Kommuner ser i alt for ringe grad på små skolers udviklingspotentialer, når de diskuterer skolestruktur. Det mener tænketanken Sophia, der er aktuel med en hvidbog om, hvordan politikerne kan kvalificere debatten og måske gå nye veje med lokalskolen.


"Forvaltningernes alt for ensidige og kortsigtede syn på økonomien er ødelæggende for de små skoler. Når man overvejer at bygge en bro over Femern Bælt, tager man alle faktorer med i beregningerne, men ved skoler siger man på forhånd, at store skoler er gode, og små skoler er for dyre", siger Per Kjeldsen, leder af den pædagogiske tænketank Sophia.

Tænketanken holdt i februar konferencen "Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges?" Nu har Sophia udgivet en hvidbog med samme titel. Ud over oplægsholdernes indlæg, indeholder bogen en række anbefalinger til byråd og forvaltninger, overvejende hentet fra konferencedeltagernes forslag.

"Den lille skole kan let vise sig at være rentabel, hvis man ser på de samlede vilkår, herunder erhvervsmuligheder og huspriser i skoledistriktet. I Aalborg Kommune betragter man små skoler som en gevinst. For eksempel underviser Nørholm Skole 'skæve' børn fra andre skoler. Skolen har gjort sig mere end normalt rummelig og er reelt en kvalitativt økonomisk gevinst for kommunen", siger Per Kjeldsen.

Læs mere her ...

Invitation og nybagt chokoladekage til Skoleudvalget

En gruppe børn fra Båring Skole overrakte hele skoleudvalget nybagt chokoladekage inden starten på udvalgets møde mandag eftermiddag. Sammen med kagen fulgte en invitation til at deltage i Familiecafeen på Båring Skole onsdag d. 28. april. Det er arbejdsgrupperne for bevarelse af Båring Skole, der står bag invitationen.

Familiecafeen samler 6 gange om året store og små til aktiviteter og efterfølgende fællesspisning på Båring skole. Caféen er blot ét eksempel, på hvordan skolen er omdrejningspunktet i lokalsamfundet. I Båring har rigtig mange nye tilflyttere brugt familiecafeen til at stifte de første bekendtskaber. Med forslaget om lukning af Båring skole, var det derfor helt naturligt, at arbejdsgrupperne for bevarelse af Båring skole fandt på ideen med at invitere skoleudvalget til dialogmøde og efterfølgende spisning.

Deltag i debatten

"Faktagruppen arbejder meget målrettet med en række alternative analyser og forslag til den foreliggende strukturanalyse på skoleområdet. Vi håber, at Skoleudvalget vil deltage i et kort møde med os inden spisningen, så vi i fællesskab kan komme rundt om de vigtigste emner i debatten", fortæller Rasmus Juel Enemærke fra Asperup-Roerslev Lokaludvalg. "Vi vil nemlig gerne fortsætte den dialog med politikerne, som blev indledt på stormødet på Båring Skole d. 24. marts."Fra www.fyens.dk (12. april 2010 23:18 Af RIKKE JUEL ENEMÆRKE, BAGLANDET)

søndag den 11. april 2010

Valgflæsk

Fyens.dk - 29. marts 2010

De har erkendt det blankt, embedsmændene i Middelfart Kommune. De er så bundet til deres viden om, hvordan kommunen er skruet sammen, at deres fantasi ikke rækker længere end til at foreslå skolelukninger, rengøring hver tredje uge hos de ældre og mange andre græsselige ting, når opgaven lyder: Spar 75 millioner kroner i år og næste år.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

torsdag den 8. april 2010

Hold dig orienteret om aktiviteter og om opgaver, hvortil der behøves hjælp!

Ugentlige nyheder

Tilmeld dig her mail om ugenlige nyheder om "Bevar Båring Skole". Send mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com og skriv i titlen "nyheder".

Vil du bidrage til processen og aktiviteterne:

Så skal du tilmelde til mailinglisten her og du vil blive holdt orienteret om kommende aktiviteter, hvortil der ønskes en hjælpende hånd. Send mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com og skriv i titlen "supporter".

Vi håber fra aktionsgruppen stor tilslutning. På forhånd tak fra aktionsgruppen.

onsdag den 7. april 2010

Båringgensere til byrådsmøde 6. april 2010

Følgende er lånt fra http://www.fyens.dk/:

"En flok Båring-borgere havde taget turen til Middelfart for at protestere mod forslaget om skolelukninger."
[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]
 
Læs mere her.

lørdag den 3. april 2010

Mød frem til byrådsmøde d. 6/4 kl. 17.00

Ifølge Rikke Enemærke er der byrådsmøde tirsdag d. 6/4 kl. 17.00, hvor bosætningspolitikken skal vedtages. Planen er vi møder talstærkt op på tilhørerrækkerne, med vores fine folder i skulderhøjde.