Plan B

Information om :
Foreningen til bevarelse af en lokal skole i Båring!


www.lokalskolenibaaring.dk

Foreningen er stiftet d. 6. maj 2010 og støtter arbejdet for bevarelse af den eksisterende Båring Skole. Bag foreningen står en bestyrelse bestående af bl.a. forældre til børn på Båring Skole. Foreningen arbejder FOR bevarelse af den eksisterende skole og er IKKE en friskole-forening - MEN finder den økonomiske mulighed for at kunne oprette en friskole/realskole/privatskole vigtig.

Såfremt Båring Skole nedlægges, ønsker foreningen at støtte tilblivelsen af en ny skole i Båring. Det koster 30000 kr. i depositum at anmelde en ny friskole/realskole/privatskole, og der er frist for første rate på 20000 kr. d. 15. august. Foreningen til bevarelse af en lokal skole i Båring arbejder derfor på at indsamle penge nok til en evt. anmeldelse i august. Du kan som medlem af foreningen mod et årligt kontingent på 200 kr. eller bidrag i øvrigt hjælpe os til at nå målet.

Vi ved måske ikke i starten af august, om Båring Skole lukkes eller ej. Men vi synes, det er vigtigt at være på forkant og ikke forpasse chancen i august for fortsat at have en skole i byen til august 2011. Bestyrelsen tager derfor i starten af august 2010 stilling til den aktuelle situation omkring budgetlægningen i Middelfart Kommune og beslutter, hvorvidt vi vil anmelde en friskole og betale første rate af depositummet på 20000 kr. Depositummet tilbagebetales kun i det tilfælde at der oprettes en ny skole.

Vi håber Båring Skole bevares! De midler foreningen får gennem kontingenter og andre bidrag, spares derfor ikke op! Bestyrelsen kan fx beslutte at indkøbe redskaber o.l. til Båring Skole, som ellers ikke ville blive tildelt via kommunale midler. Men samtidig er midlerne det økonomiske sikkerhedsnet for at kunne ansøge om friskole/realskole/privatskole.

Gå til foreningens hjemmeside her ...