tirsdag den 28. september 2010

Middelfart Kommune: Så er aftalen underskrevet!

Det skriver kommunen på deres hjemmeside:

Forlig om budgetaftale for 2011-2014

”Et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt budget i en krisetid” – er overskriften på det budgetforlig som Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om for budgettet for 2011 og overslagsårene 2012-2014.

Parterne underskrev mandag aften den 27. september 2010 aftalen, som er indgået i lyset af en særdeles vanskelig økonomisk situation, hvor ... (læs mere på hjemmesiden).

fredag den 24. september 2010

Jubii - Aftale om høring af ændring af skolestrukturen i Middelfart Kommune

Så kom der vist endeligt et "godt" forlig omkring den fremtidige skolepolitik, hvor Båring Skole i første omgang ikke er lukningstruet.

Det skal fejres, men vi skal også huske, at vil vi bevare fremdriften i Båring, som også er en foroudsætning for skolens fremtige beståen, så skal vi også fremover sikre udvikling af Båring og markere os. Så kampen er ikke slut, men har givet byen ro til at planlægge de fremtidige aktiviteter, der skal holde os på banen. Læs hele aftalen på Middelfart Kommunes hjemmeside her.

Men indtil nu: Godt gået - og vi åbner lige den gode flaske rødvin og håber vi kan markere beslutningen d. 11. oktober efter endelig godkendelse.

onsdag den 15. september 2010

Båring i DR's aftenshow vedr. bevarelse af skole

DR havde inviteret Aulby og Båring til at deltage i dagens aftenshow. Det skulle egentligt have været Vestre Skole, Middelfart, og Båring, men Vestre kunne ikke og Aulby fik tilbudet og tog imod. Om anledningen til DR's invitation var Lenes løbende kontakt til DR, kan vi kun gisne om, men selvfølgelig tog vi med glæde imod opfordringen. Så en bus med 15 voksne fra aktionsgruppen hhv. forælldre og 40 børn drog i højt humør mod Nyhavn, hvor aftenshowet har til huse.

Forinden prøveoptagelse blev det til et lille visit på Amalienborg slotsplads. Kl. 17:00 gik det så i luften, hvor Rikke og Bjarke samt 2 elever fra Båring Skole, Emilie og Anna-Lina, blev interviewet og gjorde det rigtigt godt. Se aftenshowet her.

Se mange flere af vores egne billeder fra turen her og Alices her.

torsdag den 9. september 2010

Gymnasier siger ja til overbygningsskoler

"Små niendeklasser giver for få ansøgere til gymnasier i Middelfart"

Mens forældre og elever kæmper for at bevare skoler, vil gymnasier tage de store elever ud og samle dem et sted. Derfor er tre gymnasierektorer glade for forslaget til en ny skolestruktur om at samle de store elever fra syvende til niende klasse på en skole ...

Læs hele artiklen (Fyens.dk) her.

fredag den 3. september 2010

Morgenglæde: Balloner i Båring og flagene sat på hel

Flag og balloner ved Båring Skole og rundt om i byen fejrer, at skolen formentlig er reddet.
 
 
I aftes føg sms'erne rundt med informationen og lykønskninger og det blev opfordret til, at alle hejse flaget i dag for at signalere glæden. Intet er dog endeligt, før politikerne har vedtaget forslaget.
Fyens.dk har her til morgen skrevet 2 artikler:


 /hmm

torsdag den 2. september 2010

PRESSEMEDDELELSE: Byrådet præsenteret for struktur og skolevisionsforslag

... og vi konstaterer med glæde, at Båring Skole indtil videre er pillet ud af spareforslaget.

På Middelfarts hjemmeside står der, citat:

"Direktionens anbefalinger til Byrådet


I forbindelse med gårsdagens samling afleverede Direktionen ”Debatoplæg til Byrådet – Struktur- og skolevisionsforslag for Middelfart Kommune”. Forslaget blev fulgt af Direktionens anbefaling. Direktionens anbefaling tager udgangspunkt i følgende elementer:


• Kvalitet og faglighed
• Økonomi
• Samarbejde med Fredericia Kommune om 10. Klasser
• En udskolingsdel i øst og en i den vestlige del af kommunen
• Specialundervisning samlet i et center


På den baggrund anbefaler Direktionen:


• at Byrådet beslutter at lukke Tanderup skole og Aulby skole per 1. august 2011
• at Byrådet beslutter at flytte 7. Klasse fra Fjeldsted-Harndrup skole til Brenderup Skole per 1. august 2011
• at Byrådet beslutter at lukke Vestre Skole per 1. august 2012.


Kun et administrativt forslag


Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om et administrativt forslag, som Byrådet endnu ikke har forholdt sig bindende til. Byrådet vil den 4. oktober 2010 beslutte om et strukturforslag med skolelukninger skal sendes i høring. Hvis forslaget kommer i høring, så vil høringsperioden forløbe fra den 13. oktober 2010 og 8 uger frem. "

Læs mere på hjemmesiden.

Aktionsgruppen havde ellers fået fremstillet 1x3 meter banner og var klar til den videre kamp, men den kan vi jo så lykkelig vis stille op på skolen, som souvenir indtil videre. Mht. til banner, kan vi bl.a. takke Vivi for den hurtige indsats.

Det skriver fyens.dk om kommende skolestruktur

Vil du læse mere, så skriver fyens.dk om skoleplanen:
 • Ny skoleplan offentliggøres i dag, læs mere her.
 • Print Byskole i Middelfart foreslås lukket, læs det her.

tirsdag den 31. august 2010

Befolknings Prognosen 2010 - Middelfart kommune

Befolkningsprognosen for Middelfart Kommune foreligger nu. Prognosen danner overblik over den forventede befolkningsudvikling frem til 2021.

Hvis du er interesseret, læs hele dokumentet her.

Aktionsgruppens mødefrekvens fremover er hver 14. dag

... tirsdage kl. 20:00 i klubhuset. Altså er næste gang d. 14/9. /hmm

Skolestruktur i Danmark - to analyser

KREVI – Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut – er barn af kommunalreformen og blev etableret ved lov af regeringen i 2005 som et selvstændigt institut under det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium.


Litteraturstudiets konklusioner er:


Økonomisk vil der være stordriftsfordele ved at lukke eller sammenlægge skoler med færre end 200 elever.

Fagligt er der tegn på, at større skoler øger fagligheden, men skolestørrelsen har kun en meget begrænset betydning for elevernes faglige præstationer.

Det tyder ikke på, at skolelukninger forårsager tilbagegang i lokalsamfundene.


Kortlægningen viser:

I 2008 havde ca. hver tredje danske folkeskole færre end 200 elever.

Den gennemsnitlige skolestørrelse er stort set uændret i perioden 1998-2008.

De tyndt befolkede kommuner har typisk de mindste skoler, de mindste klasser og det største fald i elevtallet. Men der er stor forskel på, hvordan kommunerne har taklet den udfordring.

Der er ingen entydig sammenhæng mellem lukning af en folkeskole og åbning af en fri- eller privatskole. Det varierer meget fra kommune til kommune.
 
Læs rapporterne her:

Rapport: Danske kommuners skolestruktur.pdf (756.96 kB)
Rapport: Konsekvenser af en ændret skolestruktur.pdf (482.5 kB)
Pressemeddelelse 11. august 2010: Der er god økonomi i at lukke hver tredie folkeskole (31.77 kB)

Så er aktionsgruppen tilbage i (næsten) fulde omdrejninger

... og holder i alt fald møde i aften kl. 20.00 i klubhuset. Skulle der henover sommeren være dukket nye "aktivister" op, er man naturligvis velkommen til at møde op og give sit besyv med eller tilbyde sin arbejdskraft.

/hmm

Status fra foreningen vedr. oprettelse af en friskole (Plan B)

Lovgivningen omkring høringsfrister i forbindelse med skolelukninger og anmeldelsesfrister for fri- og privatskoler hænger ikke sammen set med forældreøjne. Man skal anmelde nye skoler inden 15. august, og
den politiske beslutning om en skolelukning skal først være truffet 1. marts året efter. Med Middelfart

Kommunes tidsplan i den aktuelle debat om skolestrukturen står vi nu i en situation, hvor vi med
direktionens budgetudkast KUN kender en rammebesparelse på ca. 9,2 millioner på skoleområdet.

”Foreningen til bevarelse af en lokal skole i Båring” har derfor anmeldt Båring Friskole i
Undervisningsministeriet – IKKE for at åbne en Friskole som konkurrerende skole i området, men
UDELUKKENDE som et sikkerhedsnet under vores børns skolegang i nærmiljøet. Vi tør ganske enkelt ikke risikere ikke at have muligheden for at etablere en ny skole, hvis det ender med en kommunal skolelukning i Båring.

Vi er i bestyrelsen meget taknemmelige for jeres 136 medlemskaber og bidrag! Det lykkedes midt i juli
måned at sikre det fulde depositum på 30000 kr. til anmeldelsen i Undervisningsministeriet. Efter et
bestyrelsesmøde i mandags er 1. del af depositummet på 20000 kr. sendt til Undervisningsministeriet
sammen med en anmeldelse af Båring Friskole.

Vi har i slutningen af august et møde med en konsulent fra Dansk Friskoleforening for at lave en strategi og
tidsplan for det kommende arbejde. Vi overvejer løbende og nøje balancegangen i at være i god tid med
arbejdet, der ligger i at skabe en friskole, og ikke at lave forgæves arbejde – vi håber nemlig fortsat på at
Båring Skole vil være taget ud af det materiale, der sendes i høring 13. oktober. På den måde håber vi også,
at det ikke bliver nødvendigt at betale 2. del af depositummet på 10000 kr. til 1. februar.

Der vil HELT sikkert blive brug for mange hoveder til at tænke og mange timers frivilligt arbejde ligger forud,
hvis vi skal slå dørene op og åbne Båring Friskole i august 2011. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I ønsker at bidrage til processen!!

Endelig er vi meget glade for at BAMOK har besluttet at donere et evt. overskud på billetsalget til
koncerten med QUEEN Machine i Multisalen d. 8. oktober. Hvis I ikke allerede har købt billet, vil vi opfordre jer til at gøre det, så koncerten bliver udsolgt!

Pva. bestyrelsen, Rikke Juel Enemærke

Besøg os på www.lokalskolenibaaring.dk og følg i løbet af efteråret med i udviklingen af Båring Friskole på
http://www.baaringfriskole.dk/

Undervisningsministeriets liste over anmeldte friskoler

Listen pr. august 2010

1 Dreslette Friskole Assens
2 Verninge Friskole Assens
3 Friskole Salbrovad Assens
4 Filskov friskole Billund
5 Voldum Friskole Favrskov
6 Korholm Friskole Favrskov
7 Vellev Skole Favrskov
8 Heden - Vantinge Fåborg - Midtfyn
9 Falsters Kristne Friskole Guldborgsund
10 Idestrup Privatskole Guldborgsund
11 Guldborgland Privatskole Guldborgsund
12 Fjelstrup Friskole Hederslev
13 Vind Fri Skole Herning
14 Fasterholdt Friskole Herning
15 Hørmested Friskole Hjørring
16 Horne Friskole Hjørring
17 Vrensted og omegns Friskole Hjørring
18 Friskolen Skallerup Skole Hjørring
19 Lørslev Friskole Hjørring
20 Torn - Vidstrup Friskole Hjørring
21 Tversted Skole Hjørring
22 Herrup Friskole Holstebro
23 Ejsing - Egebjerg Friskole Holstebro
24 Ingstrup Friskole Jammerbugt
25 Vester Hjermitslev Friskole Jammerbugt
26 Stepping Skole - En Fri Grundskole Kolding
27 Dansk International Skole København
28 Den dansk - franske Skole af 2011 København
29 Friskolen Fællesheden København
30 Tulipan Privat skole København
31 Alresala Skole København
32 Ikeda Friskole København eller Frederiksberg
33 Midtbyens Privatskole Køge
34 Lellinge Friskole Køge
35 Astrup Friskole Mariagerfjord
36 Rostrup Privatskole Mariagerfjord
37 Fjelsted Harndrup Friskole Middelfart
38 Båring Friskole Middelfart
39 Langtved Friskole Nyborg
40 Skovparkens Friskole Nyborg
41 Tybjerg Privatskole Næstved
42 Randlevskolen Odder
43 Margrethelyst Friskole Odder
44 Skt. Klemensskole Odense
45 Fyns Privatskole Odense
46 International School of Odense Odense
47 Friskolen Spurvelund Odense
48 Lumby Friskole Odense
49 Roser Skole Odense - Kerteminde
50 Ros Privatskole Roskilde
51 Kløverbyernes Friskole Silkeborg
52 Flakkebjerg Friskole Slagelse
53 Bymarkskolen Svendborg
54 The International School of Als Sønderborg
55 Vorupør Friskole Thisted
56 Klitmøller Skole Thisted
57 Sennels Friskole Thisted
58 Hillerslev Skole Thisted
59 Hovborg Privatskole Vejen
60 Firehøje Friskole Vejle
61 Gadbjerg Friskole Vejle
62 Munkebjerg Friskole Vejle
63 Givskud Skole Vejle
64 Simested Friskole Vesthimmerland
65 Grænseegnens Friskole Aabenraa
66 Esbjerg International School Esbjerg

Link til diverse artikler henover sommerferien

 • Politiken skriver d. 16/8: "Båring er en af de byer, hvor aktive borgere kæmper for at bevare skolen. Lykkes det ikke, er de klar med en friskole." Læs hele artiklen her.
  Og i en anden artikel: "Markant flere søger om at åbne nye friskoler". Læs den her.
 • Undervisningsministeriet skriver d. 16/8 under titlen "Populært at oprette frie grundskoler".
  Artiklen siger:

  "Det er blevet populært at oprette friskoler.

  Da fristen for anmeldelse af nye frie grundskoler udløb den 16. august, havde Undervisningsministeriet modtaget 66. Det er mere end dobbelt så mange som i 2009.

  Grundlovssikret retUndervisningsminister Tina Nedergaard konstaterer, at der er sket en stigning i antallet af anmeldelser om at oprette nye friskoler. Hun peger på, at der kan være mange årsager til, at en kreds af forældre vælger at oprette en friskole.

  ”Som undervisningsminister må jeg bare sige, at alle er i deres gode ret til at oprette friskoler – det er faktisk en grundlovssikret valgfrihed. Det er så min opgave at fastholde folkeskolen som et rigtig godt valg for alle forældre. Blandt andet derfor er jeg netop nu i gang med – sammen med andre vigtige aktører – at løfte folkeskolen yderligere, så vi i de næste mange år kan tilbyde de danske forældre en endnu bedre folkeskole,” siger Tina Nedergaard.

  Af de 25 anmeldte friskoler i 2009, blev kun otte oprettet. Flere af de resterende er anmeldt igen i 2010.

Team Bevar Båring Skole deltog med over 60 ryttere.

... og var dermed det største hold på Tour de Vestfyn i år.

Læs mere på fyens.dk via linket her.

Så er webmasteren tilbage fra sommerferie

... og der følger lige en række links og om andet der ellers er sket henover ferien. Tak for emails herom.

/hmm

torsdag den 12. august 2010

I kan nå det endnu - vær med i teamet i Tour de Vestfyn

Jo flere, jo bedre: Igen viser båringgenserne fanerne ...

I kan stadig tilmelde jer Tour de vestfyn sammen med vi andre 60, der mødes foran kulturøen kl 12.30, pynt cyklen med balloner og klistermærker på bryst, overarm eller cykel. Dem der har lyst spiser sammen på skolen efterfølgende, der vil være fællesgrill og drikkevare til salg. Hvis du ikke vil cykle har vi bannere ti...l alle dem der vil stå derinde ved starten, så vi er så synlige som muligt!


Med venlig hilsen
Aktionsgruppen pva Jane Thinggaard Knudsen

Båring - måske største team i Tour de Vestfyn

Melfar-posten har positiv omtale af vores arrangement i Tour de Vestfyn:Du kan læse resten af artiklen her på side 14.

/hmm

tirsdag den 10. august 2010

Så er sommerferien slut og aktionsgruppen i gang igen.

Rikke har gjort mig opmærksom på følgende omtale i TV2/Fyn i aften. Se udsendelse her.

Klip handler om friskoler på vej.

/hmm

tirsdag den 13. juli 2010

Så var vi igen i tv - TV2FYN: Masser af skoler må lukke

Opdateret 13-07-10 · kl. 17.57


Hver femte fynske skole er lukningstruet
 

De fynske kommuner er godt på vej til at gøre op med strukturen, hvor hvert lokalområde har sin egen folkeskole.
 
Syv fynske kommuner skal i det kommende efterår tage de tunge beslutninger om skolelukninger. Når debatten er slut, vil omkring 30 ud af Fyns 141 folkeskoler være forsvundet.

Se tv- udsendelse her eller læs resten af artiklen her.

fredag den 2. juli 2010

Båring viser flaget på Tour de Vestfyn 2010

Vær med til at cykle Tour de Vestfyn iført Bevar Båring Skole t-shirt d. 14/8 kl. 12.30 i Middelfart

Familieruten på 25 km kan cykles med de mindste børn bagpå i cykelvogn eller på efterløber.

Tilmeld dig og din famile på http://www.tourdevestfyn.dk/ med holdnavn ”Bevar Båring Skole”

Vi mødes på skolen efterfølgende til fælles grill – medbring selv mad. Vi sørger for grill og drikkevarer kan købes. Ved spørgsmål kontakt Linda på lindachristensen@live.dk

Bestil t-shirts 50 kr. pr. stk - husk størrelse og farve
ved Jane Knudsen, Byvejen 41, senest 1/8 afleveres i postkassen med betaling.

Oplys:
 • Navne
 • Str/alder
 • Farve ( Gul, Sort , Grøn, Turkis )
 • Telefonnr.
På vegne af Linda og Jane samt øvrige aktionsgruppe
/hmm

onsdag den 30. juni 2010

Kommunens tidsplan og proces vedr. deres beslutning

Klik på linket her for at se Middelfart Kommunes tidsplan for deres beslutningsproces vedr. lukning af skoler.

Pva. Rikke Enemærke

Ugeavisen Vestfyn: Det bliver dyrt at lukke Båring Skole

Ugeavisen Vestfyn har tirsdag d. 29. juni bragt følgende indlæg:


Læs hele artiklen på deres hjemmeside (side 4) ved at klikke her.

/hmm

tirsdag den 29. juni 2010

Vores rapport er medtaget i Fyens Stiftstidende i dag

Hej alle

I den trykte udgave af Fyens Stiftstidende refereres vores rapport under overskriften:
"Båring-facit: For dyrt at lukke skolen.
Båring: Bårings aktivistgruppe konkluderer efter selvbestaltet undersøgelse at skolelukning er dyr.
Man må lade dem deres enorme kampgejst på Båring-egnen...."

Pva. Rasmus

søndag den 27. juni 2010

Rapport over "Hvorfor man har valgt at bo i Båring og omegn"

Du kan læse eller hente rapporten her.Vi har haft en dialog med en del politikere i byrådet i Middelfart Kommune, hvor vi har påpeget, at en skolelukning i Båring formentligt vil føre til en ændring i tilflytterprofilen, og at dette ikke er gunstigt for Middelfart Kommune.

Vi har dog manglet oplysninger for at kunne dokumentere dette. De oplysninger har vi nu. I det følgende forklarer vi, hvilke følger det blandt andet får for skatteindtægterne til Middelfart Kommune at lukke Båring Skole.

Du kan i øvrigt se spørgeskemaet her og rapporten i sin fulde længde her.

Mvh. Aktionsgruppen.

For dyrt at lukke Båring Skole

Pressemeddelelse:


Hvis Middelfart Kommune vælger at lukke Båring Skole, må de forvente at besparelsen bliver dyr. I løbet af tre til seks år vil besparelsen nemlig være opslugt alene pga. af mistede skatteindtægter. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse med 504 respondenter i Båring skoledistrikt, som er foretaget af Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole.

Undersøgelsen viser, at Båring som bosætningssted er i stand til at tiltrække indkomststærke familier fra andre kommuner, bl.a. fordi Båring tilbyder nærhed til skole og daginstitutioner.

I Båring er der en positiv befolkningsvækst, som er højere end i Middelfart Kommune som helhed, og med en skolelukning kan den positive udvikling, som hvert år sikrer Middelfart Kommune ekstra skatteindtægter, nemt stoppe.

Bjarke Eg Sørensen: Med en skolelukning er der fare for, at man ændrer på tilflytterprofilen i Båring, og det er næppe i Middelfart Kommunes interesse. Vi ved, at Båring tiltrækker familier med høje indtægter, og de familier kommer fra andre kommuner. De familier fortsætter ikke med at flytte til Båring, hvis skolen lukker. Vi har hidtil bare ikke kunne dokumentere det, men det kan vi nu. Undersøgelsen har så stor validitet, at vi vil opfordre skoleforvaltningen til at lade den indgå i overvejelserne.

Men det er ikke kun pga. af reducerede skatteindtægter, at Middelfart Kommunes forventede besparelse forsvinder. Undersøgelsen viser nemlig også, at der ved en skolelukning i Båring er massiv opbakning til privatskolerne, især en friskole i Båring. Af respondenter med børn i aldersgruppen 0 – 12 år svarer hele 80%, at de vil vælge en privatskole til deres børn. Kun 12% planlægger at sende deres børn i en af Middelfart Kommunes øvrige skoler. Dermed vil en meget stor del af den forventede besparelse i skoleforvaltningens strukturanalyse blive opslugt af tilskud til privatskoler.

Rasmus Enemærke: Skoleforvaltningen har fra starten gjort det klart, at strukturanalysen alene er af økonomisk karakter. Men også når man taler om økonomien, er man nødt til at se flerdimensionelt på opgaven, eksempelvis ved at se på tilgangen til privatskoler og skolens betydning for udviklingen i lokalsamfundet. Under henvisning til at det vil være for komplekst at inddrage mistede skatteindtægter og udgifter til privatskoler, har forvaltningen hidtil ikke villet medtage disse faktorer i deres beregninger. Denne undersøgelse og de afledte beregninger viser, at der er særdeles god grund til at vurdere skolernes betydning ud fra flere vinkler end driftsudgifterne på skolerne alene. Det må nu være klart for enhver, at det ikke er rentabelt at lukke Båring Skole.

Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole gennemførte undersøgelsen den 6. juni 2010. Borgere i Båring mødte op i skolegården for at hjælpe til og i fællesskab besøgte de samtlige husstande i Båring skoledistrikt med spørgeskemaet. Undersøgelsen er med sine 504 respondenter repræsentativ for området, der har ca. 900 beboere over 18 år.

Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole håber på, at undersøgelsen bliver en øjenåbner for politikerne, så de kan vurdere skolelukningers betydning med et helhedssyn.

På vegne af Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole
Lene Ladefoged
Mail: leneladefoged580@hotmail.com

Kontaktpersoner:
Bjarke Eg Sørensen: Tlf.: 30 42 15 87
Rasmus Enemærke: Tlf.: 86 74 02 00 eller 27 51 57 16

søndag den 13. juni 2010

TV2-Fyn: Båring er klar med en plan B - at kunne starte friskole


Forældre til lukningstruede skoler i Middelfart forsøger nu desperat at bevare skoler i deres landsbyer.

I Båring har byens borgere skillinget sammen til en ny friskole.

Se klip fra TV3-Fyn med Rikke og Rasmus Enemærke her.

tirsdag den 8. juni 2010

Faldt lige over klip fra byrådsmøde 3. maj


Middelfart lokal-TV viser dækkende indslag fra byrådsmødet d. 3. maj, hvor budget 2010 blev genåbnet. Her stillers vores spørgsmål til politikerne samt de får overrakt mere end 2000 underskrifter mod lukning af Båring Skole.

Se klip her.

Atter synlige på byrådsmøde

Igen manifesterede Båring sig ved byrådsmødet d. 7/6. Se klip fra TV2-FYN her, klippet er ca. 5 minutter inde i udsendelsen.

Vi har her ved midnat modtaget i alt 510 besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen og det er flot. Vi vil i den kommende tid analysere på svarene, som vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Tak for hjælp til gennemførelsen af husstandsundersøgelsen samt alle besvarelserne.

søndag den 6. juni 2010

Tak til de fremmødte for en MEGET stor indsats!Spørgeskemaet findes lige her, deltag i undersøgelsen.

Trods den noget begrænsede tilslutning til dagens store arrangement i Båring skolegård, fik vi et rigtigt pænt resultat hjem dels på grund af fin mediedækning dels fordi de fremmødte ydede en meget stor indsats. TV2-Fyn har lavet et meget fint klip, der blev vist kl. 19:30 og du kan se udsendelse her - det er 3-6 minutter inde i udsendelsen. Se billeder fra dagen her & her.

Kl. 20:00 havde vi ca. 400 svarskemaer af ca. 1000 potentielle retur og ikke mindst indtastet elektronisk. Hele spørgeskemaundersøgelsen løber frem til kl. 22:00 i morgen mandag d. 7. juni, så vi håber at nå op på over 500. Resultaterne er værdifulde i kampen for at bevare Båring Skole her og nu, men også i på længere sigt at bevare Båring som attraktiv tilflytter-by med et stærkt liv og sammenhold.

Aktionsgruppe takker for indsatsen til såvel de, der har medvirket i at besvare, som de aktive forældre, der var dukket op i skolegården i dag.

Selvom hele skoledistriktet er dækket ind, vil vi gerne have dit svar!


Et stort stykke arbejde lå bag dagens undersøgelse. Vi havde en ambition om at besøge alle husstande i Båring skoledistrikt, hvilket lykkedes med untagelse af et par sommerhuskvarterer. De grønne er de eneste veje, der ikke har haft besøg som følge af dagens aktion. Googles gratis værktøjer har været heftigt brugt til såvel planlægning som gennemførelse af undersøgelsen - og hvad gjorde man egentligt før Internettet?

/ Helge Møller Madsen

Deltag i spørgeskemaundersøgelse i dag.

 Kære beboer i Båring-Asperup-Roerslev-området


Alle familier i Båring skoledistrikt vil i dag få besøg og få lejlighed til at udfylde et anonymt spørgeskema om, hvorfor de lige netop er bosat her. Undersøgelsen har overskriften ”Hvorfor har du valgt at bo i Båring-Asperup-Roerslev?”

 
Har du ikke været hjemme eller af anden årsag ikke deltaget, opfordrer vi dig til at deltage her på nettet. Vi vil gerne have dit svar senest mandag d. 7/6 kl. 22:00.
 
Hvis du har udfyldt og afleveret et papir-skema, er dit resultat registreret - og du skal ikke foretage dig mere. 
 
Du kan udfylde spørgeskemaet ved at trykke HER
 
Aktionsgruppen til bevarelse af Båring Skole takker for din deltagelse.
 

lørdag den 5. juni 2010

Hold Gejsten oppe - omfattende spørgeskemaundersøgelse

Hvorfor har du valgt at bo i Båring/Asperup/Roerslev?


I morgen søndag d. 6. juni gennemfører vi en omfattende spørgeskema-undersøgelse i Båring skoledistrikt. Vi vil rigtigt gerne vide, hvorfor netop du bor her og hvad du værdsætter eller er skeptisk overfor. Titlen for undersøgelsen er:
”Hvorfor har du valgt at bo i Båring/Asperup/Roerslev?”

Derfor er alle, som har mulighed for at hjælpe, kaldt til skolegården kl. 1400 for dels at blive fordelt på hold, der skal ud med spørgeskemaerne, dels hold, der skal lave nye bannere m.v. Så vi har brug for rigtigt mange hænder. Desuden har vi  hørt, at Fyns Stifstidende er på pletten.

Der er selvfølgelig kaffe og kage! Vi håber på din støtte til projektet - om at bevare Båring skole nu og i fremtiden.

Med venlig hilsen
Aktionsgruppen for Bevar Båring Skole

søndag den 30. maj 2010

Opfordring til at melde sig til Baglandet - Fyens Stifstidende

Fyens Stiftstidende har i dagens Fokus-tillæg indledt en ugelang serie artikler om hvordan stort set alle kommuner på Fyn lige nu er presset til at se på deres strukturer på bl.a. skoleområdet. En af de ansvarlige journalister er Bjarne Jacobsen fra Middelfart-redaktionen.

På nettet kan en lille del af artikel-serien ses: http://www.fyens.dk/article/1611492:Indland-Fyn--Fynske-skoler-og-boernehaver-vil-doe

Stiftstidende vil i forbindelse med artikelserien meget gerne have så mange input som muligt fra helt almindelige borgere, og naturligvis gerne fra folk i områder der er truet af de strukturelle reformer.

Er man medlem af Baglandet (tilmelding på: www.fyens.dk/baglandet) så får man en SMS med opfordring til at skrive et kort indlæg/svar på et givent emne/spørgsmål. Dagens spørgsmål er hvorfor man har valgt at bo hvor man bor og hvor afgørende kort afstand til skole/børnehave/bibliotek etc. har været for bosætningen.

Herfra skal lyde en opfordring til at deltage i den debat der foregår. Det er helt uforpligtende at melde sig til Baglandet (og det er ikke nødvendigt at abonnere på Stiftstidende for at kunne benytte sig af det eller give fornuftige bidrag) og jeg ved at Stiftstidende sætter meget stor pris på at have et bredt udsnit af befolkningen som bagland.

Jan Bonde (egnsredaktøren i Middelfart) har i dagens Middelfart-kommentar en kraftig opfordring til Middelfart Byråd om at melde sig på banen med udmeldinger på skoleområdet, bl.a. for at give forældre til kommende 0.klasses elever en rettesnor for om deres børn allerede næste år skal skifte skole. Jeg er meget enig i hans holdninger...

God søndag
/Rasmus

onsdag den 26. maj 2010

Plan B - en friskole, men det kræver medlemmer og penge


Foreningen til bevarelse af en lokal skole i Båring er i den forgangne uge for alvor gået i luften og hverver nu medlemmer. Foreningen har oprettet en hjemmeside på http://www.lokalskolenibaaring.dk/, hvor du kan læse om foreningens arbejde, og hvordan du melder dig ind.

Succeskriteriet er at vi INDEN sommerferien har fået så mange medlemmer, at vi, hvis situationen kræver det, kan anmelde en ny skole i byen til fristen d. 15. august. Foreningen arbejder IKKE med det mål at oprette en ny skole, men for bevarelse af den eksisterende kommunale skole i Båring! Det er derfor vigtigt for bestyrelsen, at der i vedtægterne også er indskrevet, at pengene kan bruges på den eksisterende kommunale skole.

Anmeldelse af en ny skole er ”Plan B” – vi håber at få så mange medlemmer, at vi kan føre ”Plan A” ud i livet, nemlig at uddele af midlerne til skolen jf. vedtægterne. Til det har vi brug for MANGE medlemmer, og dit medlemskab nytter derfor!

Pva. bestyrelsen,
Rikke Juel Enemærke

tirsdag den 25. maj 2010

Notat fra møde med borgmester

Notat fra møde med borgmester Steen Dahlstrøm og kommunaldirektør Søren Andersen

Medvirkende fra faktagruppen: Lene Ladefoged, Torben Jessen og Rasmus Enemærke

Efter en kort indledning med præsentation af folder og postkort fik vi, bl.a. på baggrund af kort fra www.conzoom.eu, præsenteret Bårings særkender som bosætningsområde. Disse særkender (lange uddannelser og relativt høje indkomster) er en gevinst for Middelfart Kommune.
Vi pointerede at det er vores opfattelse at denne type befolkningsgruppe aktivt har valgt Båring, i høj grad fordi der findes en lokal skole, og at det vil ændre sig hvis skolen forsvinder.
Vi gav eksempler på hvorfor vi/man vælger at bosætte sig i Båring.
Vi anførte at hvis man fra politisk hold vil have mangfoldighed i befolkningen i kommunen, så er den gruppe som vælger Båring også en del af mangfoldigheden.
Fra sogneanalysen 2005, kunne vi henvise til at 72% af de erhvervsaktive pendler ud af Båring.
Vi fremførte at man ikke skal undlade at lukke Båring Skole fordi man vil benåde os her og nu, men fordi det vil være en fornuftig investering i fremtiden.

Vi påpegede at nogle af de ting som er draget frem i strukturanalysen, bl.a. citatet om at skolelukninger ikke slår landsbyer ihjel og at store skoler ikke er dårlige end små skoler, ikke kan overføres til den situation som Båring Skole er i.
Vi nævnte at der er regnefejl i stukturanalysen og baggrundsmaterialet, og lovede at sende vore kommentarer om disse til Søren Andersen i nærmeste fremtid.
Vi nævnte Ritzau’s oplysning om at kommuner der har lukket skoler i 2007-2009 har haft større stigning på udgifterne til skoleområdet end gennemsnittet.

Vi gav forslag til alternative besparelser:
Overvejelse om fælles ledelse, enten mellem skoler eller mellem daginstitutioner og skolen. Derudover tilpasning af skoledistriktet, så elevtallet i klasser som står til deling reduceres så klassedelinger undgås. Kortet med fordeling af elever blev udleveret.


Borgmesteren forklarede om tidsrammerne for det kommende arbejde med at finde besparelserne og hvor store de skal være.
Af vigtige datoer kan nævnes:
21/6: Budgetseminar i kommunen skal give det første overblik over den økonomiske situation og udstikke nogle retningslinjer for hvor og hvor meget der skal spares. Evt. oplæg til høringer.
Samtidig får kommunen muligvis en indikation af hvor meget tilskud der kan forventes og om man måske må få lov til at hæve skatten (samlet måske op til 30-35 mio. kr. så der skal spares tilsvarende mindre af de 75 mio. kr.).
28/6: Byrådsmøde. På dette kan der blive sendt konkrete forslag i høring, men det er på ingen måde sikkert at der kommer konkrete forslag denne dag.
13/8: Direktionen afgiver budgetforslag, som formentligt vil være lig med høringsmateriale til budget 2011.
3/9: absolut sidste mulighed for at sende forslag om skolelukninger i høring, hvis det skal have virkning fra 2011.

Borgmesteren lagde stor vægt på at de besparelser der skal findes nu skal være levedygtige og langsigtede.

Det er indtrykket at både borgmesteren og kommunaldirektøren var lydhøre overfor vores input.
Det virkede som om at bl.a. kortene fra conzoom.eu gjorde et vist indtryk.

Vi gik ikke fra mødet med en fornemmelse af at Båring Skole er kommet mere i farezonen end tidligere, men kan naturligvis heller ikke konkludere at den er fredet endnu.
Vi stod ikke tilbage med en fornemmelse af at vi skal være mere bekymrede for skolen end før.

Alt i alt foregik mødet i en god tone og atmosfære, og vi håber og tror at vi har efterladt et indtryk, som vil blive taget med i de kommende overvejelser.


19-05-2010/Rasmus Enemærke

mandag den 24. maj 2010

Mange tak til alle, der bakkede op om arrangementet

På aktionsgruppens vegne vil jeg sige tak for den store opbakning til arrangementet i torsdags, hvor kommende forældre og børn til Nr. Åby skole, hvade valgt at besøge skolen.

Mange biler (50+) mødte tidligt op på Langgyden, hvor der blev uddelt balonner, som senere skulle gives til børnene på Nr. Åby skole.

Kl. 0745 bevægede kortegen mod Nr. Åby og vi blev undervejs mødt med mange smil og dybt undren. Ved Nr. Åby skole blev der selvfølgelig lidt trængsel, idet forældrene til nuværende børn på Nr. Åby skole ikke lige havde ventet den ekstra trafik og mangel på parkeringspladser omkring skolen. Politiet var med på sidelinjen, men kvitterede blot med smil over det fine arrangement.

Godt gået Baaringgensere ...

/Helge Møller Madsen, Strandgyden

torsdag den 20. maj 2010

Trafikkaos ved Nr. Åby skole

[P4 Fyn - Middelfart 20. maj. 2010]

Forældre til elever på Båring Skole i Middelfart Kommune aktionerer her til morgen for at redde den lukningstruede, lokale skole.

Forældre i Båring-Asperup blæser til kamp for at redde den lokale Båring Skole.
Skolen er truet af lukning som følge af spareplaner i Middelfart Kommune, og bliver lukningen en realitet, skal eleverne flyttes til Nr. Aaby Skole. Og de planer har en af forældrene, Bjarke Eg Sørensen, det skidt med. Læs mere her ...

Trafikkaos på Nordvestfyn


[www.tv2fyn.dk 20. maj kl. 10:15]


Trafikkaos på Nordvestfyn torsdag morgen. Det hele var organiseret af forældre til børn i den lukningstruede Båring Skole. Forældrene ville vise, hvordan det bliver, hvis de for fremtiden skal køre deres børn til skole.

Se live optagelser fra arrangementet her.

onsdag den 19. maj 2010

Laila Løhde Møller siger " Tak for kortet :) "

Svar på et af vores Båring-kort:

Kære interessentgruppe bag Baaring Skole,

tak for postkort som jeg idag har modtaget med posten. Jeg kan se at et barn har gjort sig umage med at skrive kortet, men der står ingen afsender, så derfor håber jeg, at I vil viderebringe besked om at det er modtaget - og ophængt på køleskabet :)

Jeg forstår, hvis I lige nu føler frustration over de fremlagte forslag vedr. skolelukninger. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt tilkendegive min holdning vedr. lukning af Baaring Skole (eller andre). Som udgangspunkt mener jeg dog, at vi har en udmærket skolestruktur idag - vi har bare også nogle voldsomme økonomiske udfordringer lige nu, som kan betyde at vi må træffe nogle beslutninger - f.eks. om skolelukninger - som vil have store konsekvenser for især de børn og forældre det involverer, hvis det bliver aktuelt. Det var et "politiker-svar", men det jeg hører igen og igen er: "tænk jer nu om, inden I træffer en beslutning" - og det lover jeg jer at jeg gør, og det er jeg helt sikker på at hele byrådet gør.

Venlig hilsen
Laila Løhde Møller
Byråds/Skoleudvalgsmedlem (S)

tirsdag den 18. maj 2010

Byrådets svar på spørgsmål ved sidste byrådsmøde

Vedhæftet byrådets svar på de stillede spørgsmål ved sidste byrådsmøde.

Der er vist ikke meget nyt under solen.....
/Rasmus

Flerdimensionelle betragtninger.

Spørgsmål stillet af Torben Jessen.

Jeg anerkender at beslutninger om fremtidig skolestruktur er en kompliceret sag.


De ting du ridser op fra tænketanken Sophias hvidbog er vigtige når betydningen af eventuelle skolelukninger skal vurderes.


Middelfart Kommunes udfordring i 2011 har betydet at vi har bedt direktionen komme med oplæg i form af blandt andet strukturanalysen på skoleområdet.


Når der henses til at det samlede besparelseskrav er 75 mio. kr. vil alt andet lige en betydelig del faldet på skoleområdet.


Det er min opfattelse at der er tre mulige veje at gå for at finde besparelser på skoleområdet:


1 – Vi gør ingenting hvilket betyder at andre kommunale områder skal finde hele besparelsen.


Gør vi noget er der to muligheder.


2 – Vi sætter timetallet ned til minimum hvilket betyder betydelige forringelse for hele vores skolevæsen.


Eller


3 – Vi ser på de strukturelle muligheder som forvaltningen har arbejdet med det resultat at der måske skal lukkes skoler.


Forvaltningen arbejder nu videre med at belyse konsekvenserne blandt andet i dialog med ”regnegrupper” fra skolerne og ud fra de mange bidrag der er kommet i form af høringssvar.


Det er vigtigt at understrege at der ikke er besluttet noget endnu.


Langsigtet investering.
Spørgsmål stillet af Søren Schmidt Thomsen.

Lad mig slå fast at i en økonomi som Middelfart Kommunes er der behov for folk med både store og små indtægter. Byrådets opgave er at sikre borgerne så god en service som muligt uden at skele til den enkeltes indkomstforhold.


Middelfart Byråd må ubetinget påtage sig ansvaret for enhver beslutning som træffes af byrådet både på kort og på lang sigt.


Når vi har besluttet at investere 4. Mio. kr. i Båring Børnehave er det fordi Byrådet mener at der aktuelt er et behov for denne investering.Følsomhed af de forskellige parametre.
Spørgsmål stillet af Mette Christhophersen.

Det at store klasser skal deles ved tilflytning er noget vi af og til oplever på vores skoler ligesom vi oplever at klasser kan lægges sammen som følge af færre elever.


I den store sammenhæng tror jeg det går nogenlunde lige op.


I hvert fald er det ikke anderledes end det vi er vant til at håndtere.

mandag den 17. maj 2010

Bagsædebørn? Nej, tak.

Pressemeddelelse: 175 elever afleveres på Nørre Aaby Skole torsdag den 20. maj

Kom og vær med når Båring-Asperup afleverer 175 elever til Nørre Aaby Skole nu på torsdag den 20. maj kl. 7.30. Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole siger nej tak til bagsædebørn og demonstrerer det trafikkaos, som opstår, når 175 elever ekstra afleveres på Nørre Aaby Skole. Forældre til elever på Båring Skole mødes på Langgyden i Asperup kl. 7.30 og kører samlet mod skolen i Nørre Aaby til ringetid.

Medlem af aktionsgruppen, Bjarke Eg Sørensen: ”Med aktionen vil vi gerne sige, at vores børn ikke skal blive bagsædebørn. Idag kan langt de fleste af eleverne på Båring Skole gå eller cykle til skole. Hvis Båring Skole lukker, bliver Middelfart Kommunes tilbud til vores børn, at de kan tage bussen til Nørre Aaby Skole. Vi er ikke interesseret i, at vores børn fremover skal tage bussen. Der er aldrig nogen, der er blevet kloge af at sidde i en bus. Børnene i Båring-Asperup skal kunne blive ved med at gå på stien sammen med klassekammerater hjem fra skole.”

Hvis forældrene i Båring-Asperup vælger at køre eleverne til skole frem for at sætte dem på bussen, opstår nye trafikale udfordringer i Nørre Aaby. Og sender de børnene afsted på cykel, bliver det ikke uden bekymring. Turen går nemlig ad Hedegårdsvej, som forbinder Asperup og Nørre Aaby, og ruten mangler både belysning og cykelsti. Større skolebørn fra Båring bruger allerede nu vejen til skole i Nørre Aaby og med en lukning af Båring Skole kommer også skolebørn fra 0. til 6. klasse til at bruge vejen. Aktionsgruppen for bevarelsen af Båring Skole viser gerne skolebørnenes rute fra Asperup til Nørre Aaby frem for journalister.

Middelfart kommune har fremlagt en strukturanalyse, hvori det fremgår, at kommunen skal spare 75 millioner kroner. Inden for skoleområdet forventer man at spare 8.8 millioner kr. ved at nedlægge fire folkeskoler i landsbyerne. Efter borgmesterens udsagn den 3. maj på byrådsmødet bliver det formentligt besluttet, om Båring Skole lukkes, sidst i juni 2010. Inden det ringer ind i byrådet, belyser Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole de problemstillinger, der er tilknyttet til Middelfart Kommunes forslag om at lukke Båring Skole.

På vegne af Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole

Lene Ladefoged
Mail: leneladefoged580@hotmail.com

Kontaktperson: Bjarke Eg Sørensen, tlf.: 30 42 15 87
Far til søn på Båring Skole og til rådighed for interview: Jens Andersen, tlf.: 28 26 55 48

tirsdag den 11. maj 2010

Fyns Stifttidende synes ikke om, at vi kopierer deres stof

Jeg har fået en henvendelse fra Fyns Stifttidende om ikke "at planke" deres stof - ej heller selvom det blot er til et lokalt, ikke-kommercielt formål og fungerer som arkiv.

Indlægende vil derfor fremover have færre linier men henvise til pågældende artikel hos Fyens.dk

/Helge Møller Madsen

onsdag den 5. maj 2010

Jens Andersen deltog på mødet og har givet følgende resume:

Hej


Jeg har i aften deltaget i de konservatives debatmøde om skolestrukturen i Middelfart kommune.

Ud over de Konservative mødearrangører, var vi mig og en fra Aulby skole

Indledningen gik på at fremlægge hvad bygningerne kunne bruges til efter at skolerne var lukket, hvilket virkede som ren ønske tænkning. På Båring skole skulle der f. eks. være special klasser for hele kommunen, og i resten af skolen skulle der være lejerskole og vandrehjem, som skulle passes af 10. klasses elever og Højskole kursister.

Det virkede ikke som om at hjemme arbejdet var gjort.

Efter indledningen spurte vi ind til grundlaget for at lukke skolerne. Det virkede som om at der kun kigges snævert på økonomi, og ikke på hele området. Vi spurte flere gange ind til, om de havde beregninger / prognoser på hvad det ville få af betydning på kommunens skatte indtægt i hvis de lukker eks. Båring skole. ( eks. spare 3 millioner og mister 4 i skatte indtægter) Der ligger på nuværende tidspunkt ikke noget på dette. Morten Weiss havde flere gange hørt omtalt at der var regne fejl i forvaltningens materiale, og ville bringe det op på det næste Økonomiudvalgs møde, jeg sagde i den forbindelse at Fakta gruppen med stor sandsynlighed gerne ville deltage i et evt. møde omkring tal materialet.

Et forventeligt møde, i en god stemning


Jens Andersen

K stiller op til skole-tæsk

[Fyens.dk 04. maj 2010]

Morten Weiss-Pedersen fik en varm velkomst til mandagens byrådsmøde. Onsdag aften inviterer partiet til debat om skolestrukturen i kommunen.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

tirsdag den 4. maj 2010

Demonstration ved byrådsmøde på kulturøen

[Fyens.dk 03. maj 2010 20:26]


Middelfart: Bannere, hjerter og taler. Aftryk af skolebørns hænder på jorden - lige til at træde på for politikerne.

Politikerne skulle igennem en stor flok af demonstranter fra de lukningstruede skoler på vej ind til byrådsmødet.
 
[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

Læs mere på Fyens.dk

søndag den 2. maj 2010

Nu regnes der på Middelfart-skoler

[Fyens.dk - 29. april 2010]

Skoleforvaltningen vil finde ud af, om der er penge at spare ved også at inddrage Middelfart-skolerne i en ny skolestruktur.

Aktiviteten har været sitrende omkring de fire landsby-skoler, der i et oplæg til ny skolestruktur er foreslået lukket fra august 2011.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

fredag den 30. april 2010

Den Innovative Landsby

Tirsdag den 20. april kom Den Innovative Landsby på dagsordenen i Hovborg. Innovation Lab og Hovborg inviterede til foredrag om udvikling af landsbyer, og medlemmer af Aktionsgruppen for Bevar Båring Skole deltog. Forskere inden for feltet påpegede landsbyens styrke inden for innovation, og medlemmerne af Aktionsgruppen blev bekræftet i, at Båring har det der skal til for at skabe succes og innovation. I landsbyen er der tid og mulighed for at mødes uformelt, og det er her de gode ideer opstår. Værn derfor om de uformelle mødesteder, lød opfordringen.

pva. Lene Andersen

Kommunen venter mange tilhørere 3. maj

Følgende er lige blevet meldt ud på http://www.middelfart.dk/:

Byrådets møde mandag d. 3. Maj 2010 kl. 17.00 flyttet

Da der forventes stort fremmøde fra byens borgere, afholdes Byrådsmødet i Middelfartsalen på Kulturøen.
29.april 2010
/hmm

onsdag den 28. april 2010

Spørgsmål til Middelfart kommunes byrådsmøde d. 3. maj

Aktionsgruppen v/ fakta-udvalget har sendt følgende spørgsmål til byrådet til besvarelse 3. maj:

Flerdimensionelle betragtninger.

Torben Jessen


Uddrag fra tænketanken SOPHIA’s hvidbog ”Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges?”
”Med Hvidbogen håber vi således at påvirke aktørerne til at tage afsæt i både pædagogiske, politiske, kulturelle, psykologiske, filosofiske og økonomiske overvejelser – og det for både lokalskolen og lokalområdet – inden det besluttes om en lokalskole skal nedlægges eller udvikles. Det må være et krav til den politiske proces, at den inddrager alle betydningsfulde aspekter for at kvalificere debatten og dermed gøre det politiske beslutningsgrundlag såvel nuanceret som flerdimensionelt rentabelt – også på lang sigt.”


Citat fra Ritzau, 3. november 2009:


”Fra 2007 til 2009 har otte kommuner lukket fire eller flere selvstændige skoler, hvilket har fået 17% flere forældre til at melde deres børn ind i en privatskole i de samme kommuner. Det er næsten tre gange så mange som i de kommuner med ingen eller ganske få skolelukninger. Eleverne er også blevet dyrere i de otte kommuner - en stigning på 12% eller næsten dobbelt så meget, som i de øvrige kommuner.”


Kan I som byråd garantere at det bliver et flerdimensionelt grundlag der danner basis for beslutninger på skoleområdet?


Hvilke dimensioner har man valgt at belyse i analysen?Langsigtet investering.
Søren Schmidt Thomsen


Vi mener at have viden om, at Båring har husstandsindkomster blandt de højeste i Middelfart kommune. Det må forventes, at disse ressourcestærke børnefamilier, som aktivt vælger et mindre bysamfund, ikke længere vil flytte til Båring, hvis byen ikke har en aktiv folkeskole. Det scenarie har vi regnet på.


Hvis skolen lukker og de seneste 10 års befolkningsvækst ikke fortsætter de kommende 10 år, sådan som der ellers lægges op til med byudviklingsplanerne og allerede gennemførte lokalplaner, vil besparelserne på driftsbudgettet i løbet af ca. 5 år være tabt, alene fordi Middelfart kommune vil gå glip af skatteindtægter af tilsvarende omfang. Dertil kommer provenu fra salg af grunde, samt de byggerelaterede omsætningskroner til lokale håndværkere ved husbyggeri, som reducerer den i forvejen korte periode, hvor kommunen sparer penge på lukningen af skolen.


Vil Middelfart Kommune påtage sig ansvaret for at gennemføre et så kortsigtet, men gennemgribende og irreversibelt spareforslag, vel vidende at en investering i Båring skole vil være en god forretning for kommunen på blot 3-4 års sigt?


Hvad er i øvrigt rationalet i at investere 4 mio. kr. i Båring Børnehave, hvis man umiddelbart efter vælger at lukke Båring Skole?Følsomhed af de forskellige parametre i beregningerne.
Mette Christophersen


Vi kan af talmaterialet se at der efter den foreslåede sammenlægning af Båring og Nørre Aaby skoler på tre årgange bliver meget store klasser på Nørre Aaby Skole (28 og 27 elever pr. klasse). Derved bliver de budgetterede beregnede besparelser ekstremt følsomme overfor selv meget små stigninger i elevtallet på disse årgange.


Så vidt vi er orienteret koster en ekstra klasse ca. kr. 600.000,- pr. år.


Bør der ikke foreligge forskellige beregninger som tager hensyn til forskellige variationer i elevtallet på disse årgange og dermed konsekvensen for den beregnede besparelse?

Kvalitetsløft og nærhed i kommunens undervisningstilbud

De Konservative i Middelfart inviterer til debatmøde

Måske vi skulle vælge at møde talrigt op! Udklip fra Vestfyns ugeavis uge 17.


Tid&sted:
5. maj kl. 1930 i Østergades Forsamlingshus i  "Store Glassal"

tirsdag den 27. april 2010

HOME siger: "Skolen bestemmer hvor børnefamilier bor"

[HOMEs hjemmeside, Bolignyt, 20-04-2010]

Børnene spiller ind på boligjagten. Det handler meget om tryghed, tid og praktisk hjælp, når børnefamilier vælger et sted at bosætte sig.


BOLIGJAGT: Familier med børn vil bo tæt på en skole og allerhelst den rigtige skole, viser spørgeundersøgelse .

Den lokale skole og ikke mindst skolevejen dertil fylder mest, når danske børnefamilier vælger hjem i dag – hvis de ser bort fra selve huset.

Når ejendomsmæglere viser villaer og rækkehuse frem for danske børnefamilier, får de typisk spørgsmål som,hvor ligger skolen i forhold til huset – og er der en god skolevej?

”Skolen betyder i virkeligheden meget for en børnefamilie. Hvis vi ser bort fra selve huset, så ligger skolen helt i top over ønsker til det kommende hjem. Når der venter ti års skolegang, så er det helt afgørende for forældrene, at de føler sig trygge ved skolevejen,” siger Niels H. Carstensen, kommunikationschef i home.

Skolen spiller ind

Derfor vækker det også stærke følelser, når folkeskoler bliver lukket.

”For landsbyerne er det altid et stort tab, når de mister den lokale skole. Det gør livet mere besværligt for børnefamilierne, og byen mister et omdrejningspunkt. Uden skole er det sværere at trække nye familier til – og det spiller i sidste ende ind på huspriserne i byen,” siger home-chefen.

Når det er sagt, så er det ikke kun et spørgsmål om en sikker og let skolevej. I områder, hvor der er flere skoler, kan det også tælle højt, om adressen hører under den ”rigtige” skole - det rigtige skoledistrikt. For forældrene er også opmærksomme på skolernes ry.

Det prioriterer de


Hvis man skal sætte et ord på børnefamiliernes tre topprioriteter – afstand til skole, til jobbet og til familie og venner – så handler det om bløde værdier.

”Børnefamilier vægter de bløde værdier højt. Det handler om tryghed, tid og praktisk hjælp. Skolen er omdrejningspunkt for børnenes hverdag, og vi vil hellere bruge tiden på vores børn og ikke transporttid til arbejdet. Og så er det rart at have de nærmeste tæt på, når vi har brug for hjælp til afhentning, pasning eller godt selskab,” siger Niels H. Carstensen.

FAKTA: Skolen scorer højt

· I en ny spørgeundersøgelse fra home svarer to ud af tre ejendomsmæglere, at en typisk børnefamilie fokuserer mest på afstanden til den lokale skole/daginstitution, når de må vælge dén faktor, der vægter højest.

· Hvis ejendomsmæglerne må vælge tre faktorer, svarer knap ni ud af ti afstand til skole. Som nummer to kommer afstand til jobbet og som nummer tre afstand til familie og venner. [Læs evt mere på HOMES hjemmeside]

Kilde: webspørgeundersøgelse til home franchisetagere og salgschefer

Bevar Båring Skole har 1005 medlemmer på Facebook

Hallo! Vi har 1005 medlemmer på vores Facebook, administreret af Kristina, det er flot!

Hvis du vil fast modtage nyheder fra denne hjemmeside, www.bevarbaaringskole.dk/, skal du blot sende en mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com (projektets Email-adresse) med titlen "nyheder". Herefter modtager du ugentligt de nyheder, der er kommet på hjemmesiden.

Fra aftenens møde i aktionsgruppen:

Status faktagruppen  
 • Dialog med skolechef Poul Anthoniussen.
 • Visse fejl og mangler er påpeget i analysen.
 • Alternative og udvidede beregninger, bl.a. med analyse af skattegrundlag.
 • SOPHIA-hvidbog gennemlæst og analyseret. Den viser at regnestykket for skolelukninger er mere kompliceret end som så.
 • Spørgsmål til byrådet, inkl. overrækkelse af underskrifter.
 • Beklagelse af at skoleudvalget ikke vil gå i dialog på nuværende tidspunkt.

 Status happeninggruppen  
 • Aktion d. 20/5. 7:30 – 8:30. SMS-lister udfyldes til masse-SMS.
 • Aktion før byrådsmøde d. 3/5, kl. 15:30. Byrådsmøde starter kl. 17:00. Underskrifter overrækkes.
 • 1000 postkort til uddeling er produceret, opfordring til at give et bidrag, kostpris 1 kr./stk.
 • Støttekasse til diverse bidrag. RE medtager pengekasse.
 • Koncert i støbeskeen.

Pressemeddelelse: Familiecafé på Båring Skole

Pressemeddelelse


Familiecafé på Båring Skole

Aktionsgruppen for bevarelse af Båring Skole inviterede i starten af april skoleudvalget til dialog om den strukturanalyse som foreslår at lukke bl.a. Båring Skole. Formålet med mødet var at den lille gruppe Båring-borgere, som har nærlæst analysen, ville præsentere skoleudvalget for de fejl og mangler, som de mener at have fundet i materialet, og i øvrigt præsentere forslag til alternative besparelser.

Skoleudvalget blev inviteret til at komme til Båring Skole onsdag d. 28/4, hvor der samtidigt ville blive afholdt en familiecafé på skolen.

Aktionsgruppen modtog i den forgangne uge afbud fra et samlet skoleudvalg, der skriver at de ”ikke deltager i møder før der er truffet beslutning om at sende et konkret forslag i høring.”

Aktionsgruppen har taget dette afbud til efterretning, men spekulerer samtidig over hvordan skoleudvalget vil indgå i en konstruktiv dialog, når udvalget vælger at takke nej til invitationen fra borgerne i Båring.

Til trods for skoleudvalgets afbud afholdes familiecaféen dog som planlagt.

Programmet er vedlagt.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag i Båring.


27-04-2010
Aktionsgruppen for Bevarelse af Båring Skole
v. Rasmus Enemærke

Mød op ved Middelfart Rådhus d. 3. maj

VIGTIGT! Aktivitetsgruppen arrangerer - parallelt med Aulby Skole - demonstration ved Rådhuset i Middelfart mandag den 3. maj kl. 15.30 - 17.00 og opfordrer alle til at møde op. Lad os vise, at vi står sammen i vores krav om at Bevare Båring Skole!!!

Program for Familiecafén på Båring Skole 28/4

"Familiecaféen tilbyder følgende aktiviteter i skolens hjemkundskabslokale og aula:


Kl. 16:30 Der er kaffe og saft på kanderne og måske et stykke kage.

Kl. 17:00 – 17:45 Sangcafé. Rikke Enemærke synger sange med børn og voksne – herunder den nye Båring sang.

Faktagruppen diskuterer tal, visioner og perspektiver med de fremmødte politikere i N/T.

Kl.17:45-18:15 Unge Forskere: Cecilie, Morten, Nickie, Casper og Christian fortæller om deres vinderprojekter.

Ca. kl. 18.15 Fællesspisning, drikkevarer kan købes – alt til meget rimelige priser.

Ca. kl 19.00 Faktagruppen og happeninggruppen informerer om status på arbejdet for at bevare Båring Skole. Vi glæder os til igen at se børn, unge og ældre til hyggeligt samvær på Båring Skole. Tilmelding ikke nødvendig"

mandag den 26. april 2010

Info: Gelsted Skole slap med skrækken

[Fyens.dk 25. april]

Gelsted Skole slap med skrækken og beholder sine 9. klasses elever. Dermed undgår skolens nuværende 8. klasses elever, som det ellers har været overvejet, at skulle rejse 20 km til Lillebæltskolen i Middelfart, når de begynder deres sidste år i folkeskolen efter sommerferien.

På vegne af Anette Jørgensen

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

Måske skal vi lige repetere

[Det er måske lige værd at erindre, hvad de kommunalte valgte personer sagde i marts:]
[Besparelser i Middelfart - Politikere på vild flugt fra valgløfter, TV2/FYN 17. marts]

Der er lagt op til skolelukninger i Middelfart. Embedsmændene anbefaler fire navngivne skoler lukket. Planerne står i skærende kontrast til valgløfterne i efteråret.

De økonomiske problemer i Middelfart betyder måske at fire skoler nu bliver lukket. Skolelukningerne kan spare kommunen for ni millioner kroner.

Af materiale på Middelfart Kommunes hjemmeside fremgår det, at de fire skoler som embedsmændende anbefaler bliver lukket er Tanderup, Fjelsted/Harndrup, Aulby og Båring.

Eleverne på disse skoler bliver flyttet til skolerne i Gelsted, Brenderup, Strib og Nørre Aaby.

- Vi lægger anbefalingerne frem for at skabe åbenhed og dialog. Efterfølgende skal vi politikere så tage stilling til hvordan vi kan spare 75 millioner kroner, siger borgmester Steen Dalhstrøm.

Foreslagene om skolelukninger kommer få måneder efter at politikerne i Middelfart lod sig vælge på løfter om at sikre og forbedre kommunens skoler.

Lovede flere penge

I TV 2/FYNs valgguide erklærede Steen Dahlstrøm sig imod både skolelukninger og skolesammenlægninger, og skrev:

- Socialdemokraterne sikrer gode forhold og levedygtige lokale samfund i hele kommunen. Vi lever og bor i lokalsamfundet. Det er her, børnene går i skole, ældre bor og vi samles i fællesskab til idræt eller i foreningslivet. Den lokale kultur skal bevares og styrkes. Det er en selvstændig målsætning at sikre levedygtige lokalsamfund i hele den nye kommune

Venstres spidskandiat Niels Bebe var på linje med borgmesteren. Han erklærede sig ligeledes imod både skolelukninger og skolesammenlægninger.

- Vi skal have folkeskoler med begejstring og alle elever skal have fremtidssikrede undervisningsmaterialer. Vi ønsker, at bevare skoler med lokal opbakning, skrev Niels Bebe i sin valgprofil.

Begge kandidater slog til lyd for at der blev tilført flere resurser til både eleverne og vedligeholdelse af skolerne.

Politikerne vil først om nogle måneder fortælle, hvad de mener om forvaltningens forslag om skolelukninger, men borgmesteren slår fast, at situationen i dag er helt anderledes end den var under valgkampen.

- Der er sket meget siden efteråret, og vi står over for et helt andet Danmark end i efteråret. Krisen kradser og vi mangler pludselig 75 millioner kroner i kassen. Vi bliver skåret i vores tilskud og finanskrisen raser, så derfor skal vi have analyseret alle muligheder, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester i Middelfart.

Konservative meldte klart ud

Enkelte kandidater forudsagde dog allerede i efteråret, at skolelukninger ville blive uundgåelige. Morten Weiss Pedersen fra De Konservative meldte således klart ud, at det kunne blive nødvendigt at lukke skolerne i Tarndrup og Fjeldsted-Harndrup.

Han kaldte dengang sine modkandidater for tøsedrenge, fordi de ikke villle fortælle vælgerne, at skolelukninger kunne blive nødvendige.

Klart flertal mod skolelukninger

Skolelukningerne kan dog blive svære at få gennemført i byrådet, hvis ellers politikerne står fast på hvad de lovede i valgkampen.

TV 2/FYNs spørgeskemaundersøgelse i efteråret afslørede at 80 procent af kandidaterne var uenige i at der skal ske skolelukninger og skolesammenlægninger. Samtidig mente 80 procent af kandidaterne, at Middelfart skulle tilføre flere resurser til undervisningen og vedligeholdese af bygninger.

/hmm - måske forklaringen på manglende ja til deltagelse i Båring Skoles familiecafé skal findes her!"

Middelfarts skoleudvalg inviteret til familiecafé - men sagt nej

De har desværre afslået med følgende ordlyd:
"Tak for invitationen til mødet på Båring Skole onsdag d. 28. april 2010.
Vi har drøftet henvendelsen i Skoleudvalget, og er der blevet enige om, at vi ikke deltager i møder før der er truffet beslutning om at sende et konkret forslag i høring.
Venlig hilsen
P.u.v.
Kasper Højte
Udvalgsformand"
Deres "nej-tak" vil helt sikkert blive behandlet på aktionsgruppens ugemøde i morgen tirsdag. Vi havde håbet, at nogle ville stille op, men var forberedt på et nej - omend vi synes, at det er for dårligt. Man skulle synes, at det var oplagt, at de ville tage imod opfordring til at kvalificere deres grunglag for deres politiske overvejelser, så de endelige beslutninger kunne blive tager på facts, forståelse og fremtid.

Endda med mulighed for at få et godt måltid mad i hyggeligt selskab med Båringgenserne.

/hmm

Så er der igen Familiecafé på Båring Skole

Syng og spis dig glad.... !! På onsdag er der Familiecafé på Båring Skole og alle er velkomne - også de der ikke har børn på skolen:0)

Vi starter med sangcafe ved Rikke Enemærke kl. 17 og herefter vil vores "unge forskere" vise os deres projekter. Kl. 18 er der fællesspisning og hygge. Skoleudvalget er også inviteret. ...Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig, men giv eventuel et tilsagn om din deltagelse via denne side [vores side på facebook (red)].

På vegne af Kristina Ormstrup Johansen.
/hmm

søndag den 18. april 2010

Båringgenserne igen aktive omkring skole

[Fyns.dk 18 april]

250 hænder deltog i forskønnelsen af Båring Skole


250 hænder (omregnet til ca. 125 børn og voksne) valgte lørdag at bruge 4-5 timer på at give et nap med ved den årlige forældre/arbejdslørdag på Båring Skole.
 
Se flere billeder her

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

fredag den 16. april 2010

Meld dig til nyheder og aktiviteter

Hold dig orienteret om aktiviteter og om opgaver, hvortil der behøves hjælp!

Ugentlige nyheder: Tilmeld dig her til en ugentlig nyhedsmail om "Bevar Båring Skole". Send mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com og skriv i titlen "nyheder".

Vil du bidrage til processen og aktiviteterne: Så skal du tilmelde til mailinglisten her og du vil blive holdt orienteret om kommende aktiviteter, hvortil der ønskes en hjælpende hånd. Send mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com og skriv i titlen "supporter". Alle supportere bliver automatisk tilmeldt "nyheder" også, så én tilmelding er nok.

Vi håber fra aktionsgruppen stor tilslutning. På forhånd tak fra aktionsgruppen.

torsdag den 15. april 2010

Alle informationer er mere end velkomne!

Har du set et indlæg på nettet, har en skannet artikel fra en avis eller andet omhandlende Båring, så må du MEGET gerne sende det til BevarBaaringSkole@Gmail.com. Dine oplysninger vil live spredt til aktionspruppen og indlægget, hvis egnet, sat på vores hjemmeside.

Så husk: BevarBaaringSkole@Gmail.com

/hmm

Vores borgmester var i TV2-FYN i går

300 folkeskoler skal lukkes. Den anstrengte økonomi får politikerne til at drøfte skolelukninger. 300 folkeskoler - eller hver 5. - skal lukkes.

Se udsendelsen her

Vil du reklamere for Båring til halv-maraton eller når du motionerer?

Fakta-udvalget og happening-udvalget holdt møde i Bårings klubhus tirsdag d. 13.

En "udløber" fra happering-udvalget var et forslag om at gøre Båring mere synlige i landskabet, når vi f.eks. motionerer. Det kunne også være til bro-½maraton, hvis du skal deltage der.

Er du interesseret i at få et logo på ryggen, så ring til Michael Barløse, Drejøvej 11, tlf.: 26 37 82 33 helst inden d. 26. april. Jo flere jo bedre :-)

Forskningstalenter på biblioteket

(www.fyens.dk, Fynske medier, 14. april)

Middelfart: Frem til den 3. maj er der mulighed for at se de to præmierede projekter om hunde og vulkaner, som fire elever fra 2. klasse på Båring Skole har lavet i forbindelse med konkurrencen Unge Forskere 2010.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

De venter på bedre forslag

(Fyens.dk, 12. april 2010 21:19 )

Johannes Lundsfryd og Socialdemokraterne har endnu ikke taget stilling til, om de vil lukke skoler eller ej.

Kører man gennem enten Tanderup, Aulby, Båring eller Fjelsted-Harndrup for tiden, møder man en skov af skilte, hjerter og bannere, der alle opfordrer politikerne til at skåne områdernes skoler i den varslede struktur-ændring, der skal få de kommunale budgetter til at balancere i foreløbig 2011.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

tirsdag den 13. april 2010

Kvalificeret debat kan sikre, at mange små skoler overlever

(Lånt) af Henrik Stanek, Folkeskolen.dk

Kommuner ser i alt for ringe grad på små skolers udviklingspotentialer, når de diskuterer skolestruktur. Det mener tænketanken Sophia, der er aktuel med en hvidbog om, hvordan politikerne kan kvalificere debatten og måske gå nye veje med lokalskolen.


"Forvaltningernes alt for ensidige og kortsigtede syn på økonomien er ødelæggende for de små skoler. Når man overvejer at bygge en bro over Femern Bælt, tager man alle faktorer med i beregningerne, men ved skoler siger man på forhånd, at store skoler er gode, og små skoler er for dyre", siger Per Kjeldsen, leder af den pædagogiske tænketank Sophia.

Tænketanken holdt i februar konferencen "Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges?" Nu har Sophia udgivet en hvidbog med samme titel. Ud over oplægsholdernes indlæg, indeholder bogen en række anbefalinger til byråd og forvaltninger, overvejende hentet fra konferencedeltagernes forslag.

"Den lille skole kan let vise sig at være rentabel, hvis man ser på de samlede vilkår, herunder erhvervsmuligheder og huspriser i skoledistriktet. I Aalborg Kommune betragter man små skoler som en gevinst. For eksempel underviser Nørholm Skole 'skæve' børn fra andre skoler. Skolen har gjort sig mere end normalt rummelig og er reelt en kvalitativt økonomisk gevinst for kommunen", siger Per Kjeldsen.

Læs mere her ...

Invitation og nybagt chokoladekage til Skoleudvalget

En gruppe børn fra Båring Skole overrakte hele skoleudvalget nybagt chokoladekage inden starten på udvalgets møde mandag eftermiddag. Sammen med kagen fulgte en invitation til at deltage i Familiecafeen på Båring Skole onsdag d. 28. april. Det er arbejdsgrupperne for bevarelse af Båring Skole, der står bag invitationen.

Familiecafeen samler 6 gange om året store og små til aktiviteter og efterfølgende fællesspisning på Båring skole. Caféen er blot ét eksempel, på hvordan skolen er omdrejningspunktet i lokalsamfundet. I Båring har rigtig mange nye tilflyttere brugt familiecafeen til at stifte de første bekendtskaber. Med forslaget om lukning af Båring skole, var det derfor helt naturligt, at arbejdsgrupperne for bevarelse af Båring skole fandt på ideen med at invitere skoleudvalget til dialogmøde og efterfølgende spisning.

Deltag i debatten

"Faktagruppen arbejder meget målrettet med en række alternative analyser og forslag til den foreliggende strukturanalyse på skoleområdet. Vi håber, at Skoleudvalget vil deltage i et kort møde med os inden spisningen, så vi i fællesskab kan komme rundt om de vigtigste emner i debatten", fortæller Rasmus Juel Enemærke fra Asperup-Roerslev Lokaludvalg. "Vi vil nemlig gerne fortsætte den dialog med politikerne, som blev indledt på stormødet på Båring Skole d. 24. marts."Fra www.fyens.dk (12. april 2010 23:18 Af RIKKE JUEL ENEMÆRKE, BAGLANDET)

søndag den 11. april 2010

Valgflæsk

Fyens.dk - 29. marts 2010

De har erkendt det blankt, embedsmændene i Middelfart Kommune. De er så bundet til deres viden om, hvordan kommunen er skruet sammen, at deres fantasi ikke rækker længere end til at foreslå skolelukninger, rengøring hver tredje uge hos de ældre og mange andre græsselige ting, når opgaven lyder: Spar 75 millioner kroner i år og næste år.

[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]

torsdag den 8. april 2010

Hold dig orienteret om aktiviteter og om opgaver, hvortil der behøves hjælp!

Ugentlige nyheder

Tilmeld dig her mail om ugenlige nyheder om "Bevar Båring Skole". Send mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com og skriv i titlen "nyheder".

Vil du bidrage til processen og aktiviteterne:

Så skal du tilmelde til mailinglisten her og du vil blive holdt orienteret om kommende aktiviteter, hvortil der ønskes en hjælpende hånd. Send mail til BevarBaaringSkole@Gmail.com og skriv i titlen "supporter".

Vi håber fra aktionsgruppen stor tilslutning. På forhånd tak fra aktionsgruppen.

onsdag den 7. april 2010

Båringgensere til byrådsmøde 6. april 2010

Følgende er lånt fra http://www.fyens.dk/:

"En flok Båring-borgere havde taget turen til Middelfart for at protestere mod forslaget om skolelukninger."
[Fyns stifttidende har desværre bedt om, ikke at samle deres artikler i fuld omfang på denne hjemmeside, hvorfor de fremover vil være 3 linier + link til den aktuelle hjemmeside på Fyens.dk. /hmm]
 
Læs mere her.

lørdag den 3. april 2010

Mød frem til byrådsmøde d. 6/4 kl. 17.00

Ifølge Rikke Enemærke er der byrådsmøde tirsdag d. 6/4 kl. 17.00, hvor bosætningspolitikken skal vedtages. Planen er vi møder talstærkt op på tilhørerrækkerne, med vores fine folder i skulderhøjde.

onsdag den 24. marts 2010

Båring vil og kan ...

Stor opbakning fra lokalbefolkningen, ca. 350 voksne, var mødt frem til debatmøde med Middelfarts politikere samt embedsmænd. Børnene blev passet i tilstødende kolaer. De forrige dages forberedelse afstedkom en god og sober debat. Måske svarede politikerne ikke på alt, men lyttede - og vi håber de tager de mange gode forslag og kritik med sig hjem, lader dem bundfælde og i den kommende tid bidrager til den videre konstruktive debat - om hvorfor en by i vækst skal afvikles!

TV2-fyn var på banen, se deres indlæg her.

En personlig tak til aktionsgruppen og de mange andre bidragere til aftenen.

Helge, Strandgyden 18