tirsdag den 18. maj 2010

Byrådets svar på spørgsmål ved sidste byrådsmøde

Vedhæftet byrådets svar på de stillede spørgsmål ved sidste byrådsmøde.

Der er vist ikke meget nyt under solen.....
/Rasmus

Flerdimensionelle betragtninger.

Spørgsmål stillet af Torben Jessen.

Jeg anerkender at beslutninger om fremtidig skolestruktur er en kompliceret sag.


De ting du ridser op fra tænketanken Sophias hvidbog er vigtige når betydningen af eventuelle skolelukninger skal vurderes.


Middelfart Kommunes udfordring i 2011 har betydet at vi har bedt direktionen komme med oplæg i form af blandt andet strukturanalysen på skoleområdet.


Når der henses til at det samlede besparelseskrav er 75 mio. kr. vil alt andet lige en betydelig del faldet på skoleområdet.


Det er min opfattelse at der er tre mulige veje at gå for at finde besparelser på skoleområdet:


1 – Vi gør ingenting hvilket betyder at andre kommunale områder skal finde hele besparelsen.


Gør vi noget er der to muligheder.


2 – Vi sætter timetallet ned til minimum hvilket betyder betydelige forringelse for hele vores skolevæsen.


Eller


3 – Vi ser på de strukturelle muligheder som forvaltningen har arbejdet med det resultat at der måske skal lukkes skoler.


Forvaltningen arbejder nu videre med at belyse konsekvenserne blandt andet i dialog med ”regnegrupper” fra skolerne og ud fra de mange bidrag der er kommet i form af høringssvar.


Det er vigtigt at understrege at der ikke er besluttet noget endnu.


Langsigtet investering.
Spørgsmål stillet af Søren Schmidt Thomsen.

Lad mig slå fast at i en økonomi som Middelfart Kommunes er der behov for folk med både store og små indtægter. Byrådets opgave er at sikre borgerne så god en service som muligt uden at skele til den enkeltes indkomstforhold.


Middelfart Byråd må ubetinget påtage sig ansvaret for enhver beslutning som træffes af byrådet både på kort og på lang sigt.


Når vi har besluttet at investere 4. Mio. kr. i Båring Børnehave er det fordi Byrådet mener at der aktuelt er et behov for denne investering.Følsomhed af de forskellige parametre.
Spørgsmål stillet af Mette Christhophersen.

Det at store klasser skal deles ved tilflytning er noget vi af og til oplever på vores skoler ligesom vi oplever at klasser kan lægges sammen som følge af færre elever.


I den store sammenhæng tror jeg det går nogenlunde lige op.


I hvert fald er det ikke anderledes end det vi er vant til at håndtere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar