tirsdag den 25. maj 2010

Notat fra møde med borgmester

Notat fra møde med borgmester Steen Dahlstrøm og kommunaldirektør Søren Andersen

Medvirkende fra faktagruppen: Lene Ladefoged, Torben Jessen og Rasmus Enemærke

Efter en kort indledning med præsentation af folder og postkort fik vi, bl.a. på baggrund af kort fra www.conzoom.eu, præsenteret Bårings særkender som bosætningsområde. Disse særkender (lange uddannelser og relativt høje indkomster) er en gevinst for Middelfart Kommune.
Vi pointerede at det er vores opfattelse at denne type befolkningsgruppe aktivt har valgt Båring, i høj grad fordi der findes en lokal skole, og at det vil ændre sig hvis skolen forsvinder.
Vi gav eksempler på hvorfor vi/man vælger at bosætte sig i Båring.
Vi anførte at hvis man fra politisk hold vil have mangfoldighed i befolkningen i kommunen, så er den gruppe som vælger Båring også en del af mangfoldigheden.
Fra sogneanalysen 2005, kunne vi henvise til at 72% af de erhvervsaktive pendler ud af Båring.
Vi fremførte at man ikke skal undlade at lukke Båring Skole fordi man vil benåde os her og nu, men fordi det vil være en fornuftig investering i fremtiden.

Vi påpegede at nogle af de ting som er draget frem i strukturanalysen, bl.a. citatet om at skolelukninger ikke slår landsbyer ihjel og at store skoler ikke er dårlige end små skoler, ikke kan overføres til den situation som Båring Skole er i.
Vi nævnte at der er regnefejl i stukturanalysen og baggrundsmaterialet, og lovede at sende vore kommentarer om disse til Søren Andersen i nærmeste fremtid.
Vi nævnte Ritzau’s oplysning om at kommuner der har lukket skoler i 2007-2009 har haft større stigning på udgifterne til skoleområdet end gennemsnittet.

Vi gav forslag til alternative besparelser:
Overvejelse om fælles ledelse, enten mellem skoler eller mellem daginstitutioner og skolen. Derudover tilpasning af skoledistriktet, så elevtallet i klasser som står til deling reduceres så klassedelinger undgås. Kortet med fordeling af elever blev udleveret.


Borgmesteren forklarede om tidsrammerne for det kommende arbejde med at finde besparelserne og hvor store de skal være.
Af vigtige datoer kan nævnes:
21/6: Budgetseminar i kommunen skal give det første overblik over den økonomiske situation og udstikke nogle retningslinjer for hvor og hvor meget der skal spares. Evt. oplæg til høringer.
Samtidig får kommunen muligvis en indikation af hvor meget tilskud der kan forventes og om man måske må få lov til at hæve skatten (samlet måske op til 30-35 mio. kr. så der skal spares tilsvarende mindre af de 75 mio. kr.).
28/6: Byrådsmøde. På dette kan der blive sendt konkrete forslag i høring, men det er på ingen måde sikkert at der kommer konkrete forslag denne dag.
13/8: Direktionen afgiver budgetforslag, som formentligt vil være lig med høringsmateriale til budget 2011.
3/9: absolut sidste mulighed for at sende forslag om skolelukninger i høring, hvis det skal have virkning fra 2011.

Borgmesteren lagde stor vægt på at de besparelser der skal findes nu skal være levedygtige og langsigtede.

Det er indtrykket at både borgmesteren og kommunaldirektøren var lydhøre overfor vores input.
Det virkede som om at bl.a. kortene fra conzoom.eu gjorde et vist indtryk.

Vi gik ikke fra mødet med en fornemmelse af at Båring Skole er kommet mere i farezonen end tidligere, men kan naturligvis heller ikke konkludere at den er fredet endnu.
Vi stod ikke tilbage med en fornemmelse af at vi skal være mere bekymrede for skolen end før.

Alt i alt foregik mødet i en god tone og atmosfære, og vi håber og tror at vi har efterladt et indtryk, som vil blive taget med i de kommende overvejelser.


19-05-2010/Rasmus Enemærke

Ingen kommentarer:

Send en kommentar