onsdag den 5. maj 2010

Jens Andersen deltog på mødet og har givet følgende resume:

Hej


Jeg har i aften deltaget i de konservatives debatmøde om skolestrukturen i Middelfart kommune.

Ud over de Konservative mødearrangører, var vi mig og en fra Aulby skole

Indledningen gik på at fremlægge hvad bygningerne kunne bruges til efter at skolerne var lukket, hvilket virkede som ren ønske tænkning. På Båring skole skulle der f. eks. være special klasser for hele kommunen, og i resten af skolen skulle der være lejerskole og vandrehjem, som skulle passes af 10. klasses elever og Højskole kursister.

Det virkede ikke som om at hjemme arbejdet var gjort.

Efter indledningen spurte vi ind til grundlaget for at lukke skolerne. Det virkede som om at der kun kigges snævert på økonomi, og ikke på hele området. Vi spurte flere gange ind til, om de havde beregninger / prognoser på hvad det ville få af betydning på kommunens skatte indtægt i hvis de lukker eks. Båring skole. ( eks. spare 3 millioner og mister 4 i skatte indtægter) Der ligger på nuværende tidspunkt ikke noget på dette. Morten Weiss havde flere gange hørt omtalt at der var regne fejl i forvaltningens materiale, og ville bringe det op på det næste Økonomiudvalgs møde, jeg sagde i den forbindelse at Fakta gruppen med stor sandsynlighed gerne ville deltage i et evt. møde omkring tal materialet.

Et forventeligt møde, i en god stemning


Jens Andersen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar