onsdag den 26. maj 2010

Plan B - en friskole, men det kræver medlemmer og penge


Foreningen til bevarelse af en lokal skole i Båring er i den forgangne uge for alvor gået i luften og hverver nu medlemmer. Foreningen har oprettet en hjemmeside på http://www.lokalskolenibaaring.dk/, hvor du kan læse om foreningens arbejde, og hvordan du melder dig ind.

Succeskriteriet er at vi INDEN sommerferien har fået så mange medlemmer, at vi, hvis situationen kræver det, kan anmelde en ny skole i byen til fristen d. 15. august. Foreningen arbejder IKKE med det mål at oprette en ny skole, men for bevarelse af den eksisterende kommunale skole i Båring! Det er derfor vigtigt for bestyrelsen, at der i vedtægterne også er indskrevet, at pengene kan bruges på den eksisterende kommunale skole.

Anmeldelse af en ny skole er ”Plan B” – vi håber at få så mange medlemmer, at vi kan føre ”Plan A” ud i livet, nemlig at uddele af midlerne til skolen jf. vedtægterne. Til det har vi brug for MANGE medlemmer, og dit medlemskab nytter derfor!

Pva. bestyrelsen,
Rikke Juel Enemærke

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar