tirsdag den 31. august 2010

Status fra foreningen vedr. oprettelse af en friskole (Plan B)

Lovgivningen omkring høringsfrister i forbindelse med skolelukninger og anmeldelsesfrister for fri- og privatskoler hænger ikke sammen set med forældreøjne. Man skal anmelde nye skoler inden 15. august, og
den politiske beslutning om en skolelukning skal først være truffet 1. marts året efter. Med Middelfart

Kommunes tidsplan i den aktuelle debat om skolestrukturen står vi nu i en situation, hvor vi med
direktionens budgetudkast KUN kender en rammebesparelse på ca. 9,2 millioner på skoleområdet.

”Foreningen til bevarelse af en lokal skole i Båring” har derfor anmeldt Båring Friskole i
Undervisningsministeriet – IKKE for at åbne en Friskole som konkurrerende skole i området, men
UDELUKKENDE som et sikkerhedsnet under vores børns skolegang i nærmiljøet. Vi tør ganske enkelt ikke risikere ikke at have muligheden for at etablere en ny skole, hvis det ender med en kommunal skolelukning i Båring.

Vi er i bestyrelsen meget taknemmelige for jeres 136 medlemskaber og bidrag! Det lykkedes midt i juli
måned at sikre det fulde depositum på 30000 kr. til anmeldelsen i Undervisningsministeriet. Efter et
bestyrelsesmøde i mandags er 1. del af depositummet på 20000 kr. sendt til Undervisningsministeriet
sammen med en anmeldelse af Båring Friskole.

Vi har i slutningen af august et møde med en konsulent fra Dansk Friskoleforening for at lave en strategi og
tidsplan for det kommende arbejde. Vi overvejer løbende og nøje balancegangen i at være i god tid med
arbejdet, der ligger i at skabe en friskole, og ikke at lave forgæves arbejde – vi håber nemlig fortsat på at
Båring Skole vil være taget ud af det materiale, der sendes i høring 13. oktober. På den måde håber vi også,
at det ikke bliver nødvendigt at betale 2. del af depositummet på 10000 kr. til 1. februar.

Der vil HELT sikkert blive brug for mange hoveder til at tænke og mange timers frivilligt arbejde ligger forud,
hvis vi skal slå dørene op og åbne Båring Friskole i august 2011. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I ønsker at bidrage til processen!!

Endelig er vi meget glade for at BAMOK har besluttet at donere et evt. overskud på billetsalget til
koncerten med QUEEN Machine i Multisalen d. 8. oktober. Hvis I ikke allerede har købt billet, vil vi opfordre jer til at gøre det, så koncerten bliver udsolgt!

Pva. bestyrelsen, Rikke Juel Enemærke

Besøg os på www.lokalskolenibaaring.dk og følg i løbet af efteråret med i udviklingen af Båring Friskole på
http://www.baaringfriskole.dk/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar