tirsdag den 31. august 2010

Skolestruktur i Danmark - to analyser

KREVI – Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut – er barn af kommunalreformen og blev etableret ved lov af regeringen i 2005 som et selvstændigt institut under det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium.


Litteraturstudiets konklusioner er:


Økonomisk vil der være stordriftsfordele ved at lukke eller sammenlægge skoler med færre end 200 elever.

Fagligt er der tegn på, at større skoler øger fagligheden, men skolestørrelsen har kun en meget begrænset betydning for elevernes faglige præstationer.

Det tyder ikke på, at skolelukninger forårsager tilbagegang i lokalsamfundene.


Kortlægningen viser:

I 2008 havde ca. hver tredje danske folkeskole færre end 200 elever.

Den gennemsnitlige skolestørrelse er stort set uændret i perioden 1998-2008.

De tyndt befolkede kommuner har typisk de mindste skoler, de mindste klasser og det største fald i elevtallet. Men der er stor forskel på, hvordan kommunerne har taklet den udfordring.

Der er ingen entydig sammenhæng mellem lukning af en folkeskole og åbning af en fri- eller privatskole. Det varierer meget fra kommune til kommune.
 
Læs rapporterne her:

Rapport: Danske kommuners skolestruktur.pdf (756.96 kB)
Rapport: Konsekvenser af en ændret skolestruktur.pdf (482.5 kB)
Pressemeddelelse 11. august 2010: Der er god økonomi i at lukke hver tredie folkeskole (31.77 kB)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar