torsdag den 2. september 2010

PRESSEMEDDELELSE: Byrådet præsenteret for struktur og skolevisionsforslag

... og vi konstaterer med glæde, at Båring Skole indtil videre er pillet ud af spareforslaget.

På Middelfarts hjemmeside står der, citat:

"Direktionens anbefalinger til Byrådet


I forbindelse med gårsdagens samling afleverede Direktionen ”Debatoplæg til Byrådet – Struktur- og skolevisionsforslag for Middelfart Kommune”. Forslaget blev fulgt af Direktionens anbefaling. Direktionens anbefaling tager udgangspunkt i følgende elementer:


• Kvalitet og faglighed
• Økonomi
• Samarbejde med Fredericia Kommune om 10. Klasser
• En udskolingsdel i øst og en i den vestlige del af kommunen
• Specialundervisning samlet i et center


På den baggrund anbefaler Direktionen:


• at Byrådet beslutter at lukke Tanderup skole og Aulby skole per 1. august 2011
• at Byrådet beslutter at flytte 7. Klasse fra Fjeldsted-Harndrup skole til Brenderup Skole per 1. august 2011
• at Byrådet beslutter at lukke Vestre Skole per 1. august 2012.


Kun et administrativt forslag


Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om et administrativt forslag, som Byrådet endnu ikke har forholdt sig bindende til. Byrådet vil den 4. oktober 2010 beslutte om et strukturforslag med skolelukninger skal sendes i høring. Hvis forslaget kommer i høring, så vil høringsperioden forløbe fra den 13. oktober 2010 og 8 uger frem. "

Læs mere på hjemmesiden.

Aktionsgruppen havde ellers fået fremstillet 1x3 meter banner og var klar til den videre kamp, men den kan vi jo så lykkelig vis stille op på skolen, som souvenir indtil videre. Mht. til banner, kan vi bl.a. takke Vivi for den hurtige indsats.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar