søndag den 27. juni 2010

For dyrt at lukke Båring Skole

Pressemeddelelse:


Hvis Middelfart Kommune vælger at lukke Båring Skole, må de forvente at besparelsen bliver dyr. I løbet af tre til seks år vil besparelsen nemlig være opslugt alene pga. af mistede skatteindtægter. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse med 504 respondenter i Båring skoledistrikt, som er foretaget af Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole.

Undersøgelsen viser, at Båring som bosætningssted er i stand til at tiltrække indkomststærke familier fra andre kommuner, bl.a. fordi Båring tilbyder nærhed til skole og daginstitutioner.

I Båring er der en positiv befolkningsvækst, som er højere end i Middelfart Kommune som helhed, og med en skolelukning kan den positive udvikling, som hvert år sikrer Middelfart Kommune ekstra skatteindtægter, nemt stoppe.

Bjarke Eg Sørensen: Med en skolelukning er der fare for, at man ændrer på tilflytterprofilen i Båring, og det er næppe i Middelfart Kommunes interesse. Vi ved, at Båring tiltrækker familier med høje indtægter, og de familier kommer fra andre kommuner. De familier fortsætter ikke med at flytte til Båring, hvis skolen lukker. Vi har hidtil bare ikke kunne dokumentere det, men det kan vi nu. Undersøgelsen har så stor validitet, at vi vil opfordre skoleforvaltningen til at lade den indgå i overvejelserne.

Men det er ikke kun pga. af reducerede skatteindtægter, at Middelfart Kommunes forventede besparelse forsvinder. Undersøgelsen viser nemlig også, at der ved en skolelukning i Båring er massiv opbakning til privatskolerne, især en friskole i Båring. Af respondenter med børn i aldersgruppen 0 – 12 år svarer hele 80%, at de vil vælge en privatskole til deres børn. Kun 12% planlægger at sende deres børn i en af Middelfart Kommunes øvrige skoler. Dermed vil en meget stor del af den forventede besparelse i skoleforvaltningens strukturanalyse blive opslugt af tilskud til privatskoler.

Rasmus Enemærke: Skoleforvaltningen har fra starten gjort det klart, at strukturanalysen alene er af økonomisk karakter. Men også når man taler om økonomien, er man nødt til at se flerdimensionelt på opgaven, eksempelvis ved at se på tilgangen til privatskoler og skolens betydning for udviklingen i lokalsamfundet. Under henvisning til at det vil være for komplekst at inddrage mistede skatteindtægter og udgifter til privatskoler, har forvaltningen hidtil ikke villet medtage disse faktorer i deres beregninger. Denne undersøgelse og de afledte beregninger viser, at der er særdeles god grund til at vurdere skolernes betydning ud fra flere vinkler end driftsudgifterne på skolerne alene. Det må nu være klart for enhver, at det ikke er rentabelt at lukke Båring Skole.

Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole gennemførte undersøgelsen den 6. juni 2010. Borgere i Båring mødte op i skolegården for at hjælpe til og i fællesskab besøgte de samtlige husstande i Båring skoledistrikt med spørgeskemaet. Undersøgelsen er med sine 504 respondenter repræsentativ for området, der har ca. 900 beboere over 18 år.

Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole håber på, at undersøgelsen bliver en øjenåbner for politikerne, så de kan vurdere skolelukningers betydning med et helhedssyn.

På vegne af Aktionsgruppen for Bevarelsen af Båring Skole
Lene Ladefoged
Mail: leneladefoged580@hotmail.com

Kontaktpersoner:
Bjarke Eg Sørensen: Tlf.: 30 42 15 87
Rasmus Enemærke: Tlf.: 86 74 02 00 eller 27 51 57 16

Ingen kommentarer:

Send en kommentar