tirsdag den 13. april 2010

Kvalificeret debat kan sikre, at mange små skoler overlever

(Lånt) af Henrik Stanek, Folkeskolen.dk

Kommuner ser i alt for ringe grad på små skolers udviklingspotentialer, når de diskuterer skolestruktur. Det mener tænketanken Sophia, der er aktuel med en hvidbog om, hvordan politikerne kan kvalificere debatten og måske gå nye veje med lokalskolen.


"Forvaltningernes alt for ensidige og kortsigtede syn på økonomien er ødelæggende for de små skoler. Når man overvejer at bygge en bro over Femern Bælt, tager man alle faktorer med i beregningerne, men ved skoler siger man på forhånd, at store skoler er gode, og små skoler er for dyre", siger Per Kjeldsen, leder af den pædagogiske tænketank Sophia.

Tænketanken holdt i februar konferencen "Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges?" Nu har Sophia udgivet en hvidbog med samme titel. Ud over oplægsholdernes indlæg, indeholder bogen en række anbefalinger til byråd og forvaltninger, overvejende hentet fra konferencedeltagernes forslag.

"Den lille skole kan let vise sig at være rentabel, hvis man ser på de samlede vilkår, herunder erhvervsmuligheder og huspriser i skoledistriktet. I Aalborg Kommune betragter man små skoler som en gevinst. For eksempel underviser Nørholm Skole 'skæve' børn fra andre skoler. Skolen har gjort sig mere end normalt rummelig og er reelt en kvalitativt økonomisk gevinst for kommunen", siger Per Kjeldsen.

Læs mere her ...

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar